Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Jazz i muzyka estradowa

Instrumentalistyka (stacjonarne, magisterskie uzupełniające, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 37 480
Przedmioty ogólne 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - francuski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Przedmioty podstawowe 5 45
Analiza improwizacji jazzowej ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Literatura i historia jazzu europejskiego wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 14 180
Big band ćwiczenia zaliczenie 5.0 90
Jazzowy instrument główny - fortepian z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 3.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 3.0 30
Jazzowy instrument główny - kontrabas, gitara basowa z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 3.0 30
Jazzowy instrument główny - perkusja z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 3.0 30
Jazzowy instrument główny - saksofon z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 3.0 30
Jazzowy instrument główny - trąbka z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 3.0 30
Propedeutyka kompozycji i aranżacji ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Reżyseria muzyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Studia orkiestrowe ćwiczenia zaliczenie 4.0 30
Zespoły instrumentalne ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Praktyki studenckie 1 30
Praktyki pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty do wyboru 8 90
Eksperymentalne combo jazzowe ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Planowanie kariery artystycznej ćwiczenia zaliczenie 4.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie ogólnopsychologiczne i pedagogiczne 6 75
Historia pedagogiki muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Pedagogika ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Psychologia ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie w zakresie dydaktyczntym 2 30
Podstawy dydaktyki wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 2 33 450
Przedmioty ogólne 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - francuski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia egzamin 1.0 30
Przedmioty podstawowe 9 90
Analiza improwizacji jazzowej ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Filozofia z estetyką wykład egzamin 2.0 30
Literatura i historia jazzu europejskiego wykład kolokwium 2.0 30
Metodologia pracy naukowej wykład zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 10 150
Big band ćwiczenia zaliczenie 5.0 90
Jazzowy instrument główny - fortepian z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 6.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 6.0 30
Jazzowy instrument główny - kontrabas, gitara basowa z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 6.0 30
Jazzowy instrument główny - perkusja z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 6.0 30
Jazzowy instrument główny - saksofon z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 6.0 30
Jazzowy instrument główny - trąbka z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 6.0 30
Studia orkiestrowe ćwiczenia zaliczenie 4.0 30
Zespoły instrumentalne ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Praktyki studenckie 1 30
Praktyki pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty do wyboru 8 90
Eksperymentalne combo jazzowe ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Przedsiębiorczość i budowanie marki w karierze artystycznej ćwiczenia zaliczenie 4.0 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie ogólnopsychologiczne i pedagogiczne 4 60
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
Psychologia I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 3 35 367.5
Przedmioty podstawowe 8 37.5
Analiza form muzycznych wykład kolokwium 2.0 30
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 6.0 7.5
Przedmioty kierunkowe 16 180
Big band ćwiczenia zaliczenie 5.0 90
Jazzowy instrument główny - fortepian z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 6.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 6.0 30
Jazzowy instrument główny - kontrabas, gitara basowa z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 6.0 30
Jazzowy instrument główny - perkusja z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 6.0 30
Jazzowy instrument główny - saksofon z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 6.0 30
Jazzowy instrument główny - trąbka z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 6.0 30
Studia orkiestrowe ćwiczenia kolokwium 4.0 30
Zespoły instrumentalne ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Praktyki studenckie 1 45
Praktyki pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 45
Przedmioty do wyboru 8 90
Eksperymentalne combo jazzowe ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie ogólnopsychologiczne i pedagogiczne 2 15
Psychologia II etapu edukacyjnego oraz szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 2.0 15
SEMESTR 4 38 197.5
Przedmioty podstawowe 9 17.5
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 8.0 7.5
Prawo autorskie wykład zaliczenie 1.0 10
Przedmioty kierunkowe 18 30
Jazzowy instrument główny - fortepian z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 18.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 18.0 30
Jazzowy instrument główny - kontrabas, gitara basowa z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 18.0 30
Jazzowy instrument główny - perkusja z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 18.0 30
Jazzowy instrument główny - saksofon z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia egzamin 18.0 30
Jazzowy instrument główny - trąbka z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej ćwiczenia kolokwium 18.0 30
Praktyki studenckie 1 45
Praktyki pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 45
Przedmioty do wyboru 8 90
Eksperymentalne combo jazzowe ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie ogólnopsychologiczne i pedagogiczne 2 15
Psychologia muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
wykonanie: www.ansta.pl