Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Planowanie kariery artystycznej

symboljezyk
4/5217
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
- brak danych -
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
- brak danych -
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
- brak danych -
bibliografia podstawowa
- brak danych -
bibliografia uzupełniająca
- brak danych -
efekty kształcenia - wiedza

efekty kształcenia - umiejętności

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.004.0ćwiczeniazaliczeniemgr Anna Proszowska-Sala, 4/5217/14122
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
- brak danych -
metody dydaktyczne
- brak danych -
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
- brak danych -
wykonanie: www.ansta.pl