Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Reżyseria muzyczna

symboljezyk
4/2710
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Przedmiot łączy w sobie techniczne i artystyczne aspekty tworzenia nagrań muzycznych. Omawiane są wszystkie etapy tworzenia nagrań ze szczególnym uwzględnieniem etapów rejestracji i miksowania.

Zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z etapami towarzyszącymi powstawaniu nagrania muzycznego. Efektem kształcenia jest przede wszystkim zdobycie umiejętności doboru aparatury nagłaśniającej i wykonania miksu zarejestrowanych śladów pod kątem uzyskania pożądanego obrazu dźwiękowego.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

przydatne: fizyka (dźwięk jako fala, częstotliwość dźwięku)

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

brak

bibliografia podstawowa

materiały ćwiczeniowe

bibliografia uzupełniająca

Misner T., Practical Studio Techniques – Recording, Production and Mixdown, SAE, 2001

Owsinski B., The Mixing Engineer's Handbook: Second Edition, Thomson Course Technology, 2006

Owsinski B., The Recording Engineer's Handbook, Thomson Course Technology, 2005

efekty kształcenia - wiedza

Student zna aspekty percepcji dźwięku i psychologii słyszenia
Student zna związek pomiędzy aranżacją utworu a edycją i miksowaniem sesji wielośladowej
Student zna związek pomiędzy wyborem rodzaju mikrofonu i jego ustawieniem a uzyskiwanym dźwiękiem
Student zna sposoby nagrywania wybranych instrumentów
Student wymienia i charakteryzuje stereofoniczne (dwukanałowe) techniki mikrofonowe
Student wymienia i charakteryzuje wielokanałowe techniki mikrofonowe
Student zna procesy miksowania nagrania muzycznego
Student zna procesy masteringu nagrania muzycznego

efekty kształcenia - umiejętności

Student weryfikuje techniki aranżacyjne w kontekście procesów edycji i miksowania sesji wielośladowej
Student posiada umiejętność analitycznego i holistycznego słuchania
Student potrafi zidentyfikować poszczególne plany dźwiękowe w dowolnym nagraniu muzycznym (operuje pojęciem głębi i szerokości bazy)
Student korzysta z technik producenckich zgodnie ze swoją wrażliwością muzyczną realizując własne koncepcje artystyczne
Student potrafi wykorzystać przestrzeń akustyczną do uzyskania dźwięku właściwego dla danej stylistyki
Student dokonuje wyboru mikrofonu pod kątem uzyskania walorów brzmieniowych właściwych dla danej stylistyki
Student dokonuje wyboru techniki mikrofonowej pod kątem uzyskania walorów artykulacyjnych i brzmieniowych właściwych dla danej stylistyki
Student ingeruje w miks sesji wielośladowej eksponując elementy aranżacji

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student podejmuje rolę producenta muzycznego w interakcji z członkami zespołu

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
115.001.0ćwiczeniazaliczeniemgr Paul Rutschka, 4/2710/7695
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wprowadzenie – ideologia; reżyser dźwięku a inżynier dźwięku; podstawowe pojęcia; etapy produkcji nagrania

2. Stereofoniczne techniki mikrofonowe – przedstawienie wybranych technik: XY, AB, NOS, ORTF, M-S, para Blumleina, Decca Tree i inne; wady i zalety poszczególnych technik; typowe zastosowania

3. Dookolne techniki mikrofonowe – Fukada Tree, OCT Surround, Corey / Martin Tree, IRT Cross, INA, Hamasaki Square, Klepko, Soundfield, inne; wady i zalety poszczególnych technik; typowe zastosowania

4. i 5. i 6. Rejestracja formy muzycznej – wybór technik mikrofonowych i odpowiednich mikrofonów w zależności od instrumentu, warunków akustycznych, stylistyki i przeznaczenia nagrania; różnice w obrazie dźwiękowym w zależności od kąta i pozycji mikrofonu względem źródła sygnału; typowe sposoby rejestracji wybranych instrumentów; zasada 3:1; zasada 5:1; rejestracja analogowa; rejestracja cyfrowa;

7. Montaż nagrań muzycznych – montaż analogowy; montaż cyfrowy; procesy montażu; dzisiejsze narzędzia do montażu dźwięku

8., 9. i 10. Miksowanie utworu muzycznego – sposoby miksownia dźwięku (z wykorzystaniem stołów mikserskich, „mixing in the box”); kompozycja a miks; elementy aranżacji z punktu widzenia miksu; balans, panorama, przestrzeń w nagraniu, korekcja częstotliwościowa i podział pasm, kontrola dynamiki (kompresory, limitery, expandery, kompandery, bramki szumów), efekty; specyfika miksu w zależności od gatunku muzyki; miksowanie w stereofonii dookolnej

11. Mastering – mastering analogowy; mastering cyfrowy; filozofia i specyfika pracy inżyniera masteringu; mastering albumu muzycznego; procesory masteringowe

12. Formaty zapisu dźwięku – zapis analogowy; zapis cyfrowy; częstotliwość próbkowania, rozdzielczość bitowa; zależność między parametrami dźwięku a objętością pliku; optymalny wybór parametrów; typy plików dźwiękowych (LPCM, AIFF, Waveform, BWF, SDII); kodeki stratne (mp3, mpeg-4, mpeg-7, aac, wma, Ogg Vorbis, Dolby Digital, DTS), kodeki bezstratne (FLAC, MLP, DTS-HD, ALE)

13. Biznes muzyczny – artysta w świecie showbiznesu; funkcjonowanie biznesu muzycznego

 

Student zna procesy powstawaniu nagrania muzycznego. Efektem kształcenia jest przede wszystkim zdobycie umiejętności doboru aparatury nagłaśniającej w studiu i wykonania miksu zarejestrowanych śladów pod kątem uzyskania pożądanego obrazu dźwiękowego.

metody dydaktyczne

prezentacje multimedialne, tablica, Neumann 2003 AES Contest, interakcja ze studentami, gry dydaktyczne

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

obecność na zajęciach; liczba nieobecności nieusprawiedliwionych zgodna z regulaminem studiów; dodatkowe punkty za aktywność w trakcie ćwiczeń; zaliczenie ustne na koniec semestru; do punktów zdobytych w trakcie zaliczenia dodawane punkty za aktywność; skala ocen zgodna z regulaminem studiów; określona liczba punktów za aktywność zwalnia z zaliczenia ustnego z oceną bdb

wykonanie: www.ansta.pl