Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Animacja kultury z elementami arteterapii (stacjonarne, magisterskie uzupełniające, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 32 349
Przedmioty ogólne 1 30
Filozofia z estetyką wykład kolokwium 1.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 7 60
Aktywne słuchanie muzyki wykład kolokwium 3.0 30
Pedagogika II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 2.0 15
Psychologia II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 20.5 210
Animacja kultury wykład zaliczenie 3.0 30
Ekspresja muzyczno-ruchowa dziecka ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Muzykoterapia ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Propedeutyka kompozycji i aranżacji ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Psychologia rozwoju muzycznego wykład zaliczenie 1.0 15
Ruch i taniec w terapii ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Zespołowa emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Zespół - Chór ćwiczenia zaliczenie 5.0 60
Zespół instrumentów szkolnych ćwiczenia zaliczenie 1.5 15
Praktyki studenckie 2.5 19
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki II etapu eduk., szkół ponadpodstawowych oraz szkoły muz. II st. ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyka zespołu instrumentów szkolnych ćwiczenia zaliczenie 1.5 4
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
SEMESTR 2 31 454
Przedmioty ogólne 6 60
Filozofia z estetyką wykład kolokwium 2.0 30
Metodologia pracy naukowej wykład zaliczenie 2.0 15
Promocja i marketing dóbr kultury wykład/seminarium zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 4 30
Pedagogika muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Psychologia muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 18 300
Animacja kultury wykład zaliczenie 1.0 30
Arteterapia wykład/ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Ekspresja muzyczno-ruchowa dziecka ćwiczenia zaliczenie 0.5 15
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Muzykoterapia - elementy procesu grupowego ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Podstawy pracy z osobami niepełnosprawnymi ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Psychologia rozwoju muzycznego wykład zaliczenie 0.5 15
Ruch i taniec w terapii ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Terapia behawioralna w arteterapii ćwiczenia zaliczenie 0.5 15
Wstęp do pedagogiki zabawy ćwiczenia zaliczenie 0.5 15
Zespołowa emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Zespół - Chór ćwiczenia zaliczenie 5.0 60
Zespół instrumentów szkolnych ćwiczenia zaliczenie 0.5 15
Praktyki studenckie 2 34
Praktyka terapii behawioralnej w arteterapii ćwiczenia zaliczenie 0.5 15
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki II etapu eduk., szkół ponadpodstawowych oraz szkoły muz. II st. ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyka zespołu instrumentów szkolnych ćwiczenia zaliczenie 0.5 4
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia egzamin 1.0 30
SEMESTR 3 30 247.5
Przedmioty ogólne 9 22.5
Komunikacja społeczna i organizacja imprez wykład/seminarium zaliczenie 2.0 15
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 7.0 7.5
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 7 60
Dydaktyka muzyki II etapu edukacyjnego, szkół ponadpodstawowych oraz szkoły muzycznej II st. wykład kolokwium 3.0 30
Metodyka kształcenia słuchu wykład kolokwium 2.0 15
Warsztaty technik multimedialnych ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 11 120
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Umiejętności terapeutyczne w arteterapii ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Warsztaty komunikacji interpersonalnej ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Zespół - Chór ćwiczenia zaliczenie 5.0 60
Praktyki studenckie 3 45
Praktyka artystycznych form zespołowych ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki II etapu eduk., szkół ponadpodstawowych oraz szkoły muz. II st. ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki w zakresie edukacji multimedialnej ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 4 31 272.5
Przedmioty ogólne 11 17.5
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 10.0 7.5
Prawo autorskie wykład zaliczenie 1.0 10
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 4 45
Teoria uczenia się muzyki E. E. Gordona wykład kolokwium 2.0 30
Warsztaty technik multimedialnych ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 10 120
Umiejętności terapeutyczne w arteterapii ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Warsztaty komunikacji interpersonalnej ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Zastosowanie zajęć muzycznych w terapii i rewalidacji osób niepełnosprawnych ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Zespół - Chór ćwiczenia zaliczenie 7.0 60
Praktyki studenckie 6 90
Praktyka artystycznych form zespołowych ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki II etapu eduk., szkół ponadpodstawowych oraz szkoły muz. II st. ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyka w zakresie metodyki kształcenia słuchu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Praktyki w zakresie edukacji multimedialnej ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
wykonanie: www.ansta.pl