Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim (stacjonarne, licencjackie, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 31 397.5
Przedmioty ogólne 5 105
Historia sztuki wykład zaliczenie 1.0 30
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 6 75
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Proseminarium systemu Carla Orffa wykład kolokwium 2.0 30
Psychologia ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 14 165
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Harmonia wykład zaliczenie 2.0 30
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Kształcenie słuchu ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 4 37.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie wykład zaliczenie 2.0 15
Instrumenty szkolne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty z zakresu dodatkowej specjalności 2 15
Praktyczna nauka j. angielskiego z fonetyką ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
SEMESTR 2 30 367.5
Przedmioty ogólne 6 105
Historia sztuki wykład kolokwium 2.0 30
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 6 75
Emisja głosu ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Proseminarium metody Zoltana Kodalya wykład kolokwium 2.0 30
Psychologia I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 12 135
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Kształcenie słuchu ćwiczenia kolokwium 2.0 30
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 4 37.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie wykład kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Instrumenty szkolne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty z zakresu dodatkowej specjalności 2 15
Praktyczna nauka j. angielskiego z fonetyką ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
SEMESTR 3 31 352.5
Przedmioty ogólne 4 45
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Seminarium licencjackie seminarium zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 7 90
Emisja głosu ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Metodyka edukacji muzycznej zintegrowanej z językiem angielskim wykład kolokwium 1.0 15
Pedagogika ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Podstawy dydaktyki wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 12 135
Analiza dzieła muzycznego wykład/ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 5 37.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie wykład zaliczenie 3.0 15
Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki studenckie 2 30
Praktyka w zakresie metodyki edukacji muzycznej zintegrowanej z j. angielskim ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty z zakresu dodatkowej specjalności 1 15
Praktyczna nauka j. angielskiego z fonetyką ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 4 29 322.5
Przedmioty ogólne 2 30
Język angielski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język francuski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język włoski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 7 90
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej wykład kolokwium 1.0 15
Emisja głosu ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Metodyka audycji muzycznych wykład zaliczenie 1.0 15
Metodyka edukacji muzycznej zintegrowanej z językiem angielskim wykład kolokwium 1.0 15
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 10 105
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 7 52.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 2.0 7.5
Dyrygowanie wykład kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki studenckie 2 30
Praktyka w zakresie metodyki edukacji muzycznej zintegrowanej z j. angielskim ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty z zakresu dodatkowej specjalności 1 15
Praktyczna nauka j. angielskiego z fonetyką ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 5 30 322.5
Przedmioty ogólne 4 7.5
Konsultacje pracy licencjackiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 4.0 7.5
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 6 60
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej wykład kolokwium 2.0 15
Historia pedagogiki muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją wykład/ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Metodyka edukacji muzycznej zintegrowanej z językiem angielskim wykład kolokwium 1.0 15
Przedmioty podstawowe 6 75
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Przedmioty kierunkowe 5 45
Dyrygowanie wykład zaliczenie 3.0 15
Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Opracowania piosenek dziecięcych ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki studenckie 5 75
Praktyka artystycznych form zespołowych ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu edukacyjnego ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki (przedszkole) ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyka w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego I etapu edukacyjnego ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji muzycznych ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty z zakresu dodatkowej specjalności 4 60
Gramatyka jęz. angielskiego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Metodyka nauczania języka angielskiego I etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 1.0 15
Praktyczna nauka j. angielskiego z fonetyką ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 6 30 277.5
Przedmioty ogólne 7 7.5
Konsultacje pracy licencjackiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 7.0 7.5
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 6 45
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją wykład/ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Metodyka edukacji muzycznej zintegrowanej z językiem angielskim wykład kolokwium 3.0 15
Pedagogika muzyki w Europie wykład zaliczenie 1.0 15
Przedmioty podstawowe 6 75
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia egzamin 3.0 15
Przedmioty kierunkowe 4 30
Dyrygowanie wykład kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Opracowania piosenek dziecięcych ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki studenckie 3 60
Praktyka artystycznych form zespołowych ćwiczenia zaliczenie 0.5 15
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu edukacyjnego ćwiczenia egzamin 1.0 15
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki (przedszkole) ćwiczenia zaliczenie 0.5 15
Praktyka w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego I etapu edukacyjnego ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty z zakresu dodatkowej specjalności 4 60
Gramatyka jęz. angielskiego ćwiczenia egzamin 2.0 30
Metodyka nauczania języka angielskiego I etapu edukacyjnego wykład egzamin 1.0 15
Praktyczna nauka j. angielskiego z fonetyką ćwiczenia egzamin 1.0 15
wykonanie: www.ansta.pl