Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Rytmika (stacjonarne, licencjackie, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 31 442.5
Przedmioty ogólne 4 75
Historia sztuki wykład zaliczenie 1.0 30
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 5 60
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Metodyka nauczania rytmiki wykład zaliczenie 1.0 15
Psychologia ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 14 165
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Harmonia wykład zaliczenie 2.0 30
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Kształcenie słuchu ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 3 22.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie wykład zaliczenie 2.0 15
Praktyki studenckie 1 15
Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 4 105
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 15
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Proseminarium metody E. Jaques-Dalcroze'a wykład zaliczenie 0.5 15
Rytmika ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 30
Technika ruchu ćwiczenia zaliczenie 0.5 30
SEMESTR 2 30 412.5
Przedmioty ogólne 5 75
Historia sztuki wykład kolokwium 2.0 30
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 5 60
Emisja głosu ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Metodyka nauczania rytmiki wykład kolokwium 1.0 15
Psychologia I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 12 135
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Kształcenie słuchu ćwiczenia kolokwium 2.0 30
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 3 22.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie wykład kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Praktyki studenckie 1 15
Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 4 105
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 15
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Proseminarium metody E. Jaques-Dalcroze'a wykład kolokwium 0.5 15
Rytmika ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 30
Technika ruchu ćwiczenia zaliczenie 0.5 30
SEMESTR 3 30 412.5
Przedmioty ogólne 2 30
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 7 90
Emisja głosu ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Metodyka nauczania rytmiki wykład zaliczenie 1.0 15
Pedagogika ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Podstawy dydaktyki wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 12 135
Analiza dzieła muzycznego wykład/ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 4 22.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie wykład zaliczenie 3.0 15
Praktyki studenckie 2 30
Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki klasy 0 muzycznej ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 3 105
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 15
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych ćwiczenia zaliczenie 0.5 30
Rytmika ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 30
Technika ruchu ćwiczenia zaliczenie 0.5 30
SEMESTR 4 30 397.5
Przedmioty ogólne 2 30
Język angielski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język francuski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język włoski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 7 90
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej wykład kolokwium 1.0 15
Emisja głosu ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Metodyka audycji muzycznych wykład zaliczenie 1.0 15
Metodyka nauczania rytmiki wykład kolokwium 1.0 15
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 10 105
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 5 22.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 2.0 7.5
Dyrygowanie wykład kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Praktyki studenckie 1 30
Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki ćwiczenia zaliczenie 0.5 15
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki w przedszkolu ćwiczenia zaliczenie 0.5 15
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 5 120
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 15
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Rytmika ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 30
Taniec ludowy ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Technika ruchu ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
SEMESTR 5 30 390
Przedmioty ogólne 1 30
Wychowanie fizyczne - taniec współczesny ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 9 75
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej wykład kolokwium 2.0 15
Historia pedagogiki muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją wykład/ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Metodyka kształcenia słuchu w kl. 1-3 SM I st. wykład zaliczenie 2.0 15
Metodyka nauczania rytmiki wykład zaliczenie 2.0 15
Przedmioty podstawowe 6 75
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Przedmioty kierunkowe 1 15
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki studenckie 4 60
Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyka prowadzenia audycji muzycznych ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki w SM I st. I i II etap edukacyjny ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki kształcenia słuchu w kl. 1-3 SM I st. ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 9 135
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Rytmika ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 3.0 30
Taniec historyczny ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Taniec ludowy ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Technika ruchu ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
SEMESTR 6 30 345
Przedmioty ogólne 1 30
Wychowanie fizyczne - taniec współczesny ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 6 60
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją wykład/ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Metodyka kształcenia słuchu w kl. 1-3 SM I st. wykład zaliczenie 2.0 15
Metodyka nauczania rytmiki wykład egzamin 2.0 30
Przedmioty podstawowe 6 75
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia egzamin 3.0 15
Praktyki studenckie 5 45
Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki w SM I st. I i II etap edukacyjny ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki kształcenia słuchu w kl. 1-3 SM I st. ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 12 135
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia egzamin 2.0 15
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych ćwiczenia egzamin 2.0 30
Rytmika ćwiczenia egzamin 4.0 30
Taniec historyczny ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Taniec ludowy ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Technika ruchu ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
wykonanie: www.ansta.pl