Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Muzyka kościelna (stacjonarne, licencjackie, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 31 465
Przedmioty ogólne 5 105
Historia sztuki wykład zaliczenie 1.0 30
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 4 45
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Psychologia ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 14 165
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Harmonia wykład zaliczenie 2.0 30
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Kształcenie słuchu ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 2 15
Dyrygowanie wykład kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Praktyki studenckie 1 30
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola Cantorum II ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 5 105
Chorał gregoriański wykład kolokwium 1.0 15
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Organy ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 15
Podstawy języka łacińskiego ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Schola Cantorum I ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
SEMESTR 2 30 465
Przedmioty ogólne 6 105
Historia sztuki wykład kolokwium 2.0 30
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 4 45
Emisja głosu ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Psychologia I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 12 135
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Kształcenie słuchu ćwiczenia kolokwium 2.0 30
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 3 15
Dyrygowanie wykład kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Praktyki studenckie 0.5 30
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola Cantorum II ćwiczenia zaliczenie 0.5 30
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 4.5 135
Chorał gregoriański wykład kolokwium 0.5 15
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Historia muzyki kościelnej wykład kolokwium 0.5 30
Organy ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 15
Podstawy języka łacińskiego ćwiczenia zaliczenie 0.5 30
Schola Cantorum I ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
SEMESTR 3 31 427.5
Przedmioty ogólne 3 45
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Seminarium licencjackie seminarium zaliczenie 1.0 15
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 6 75
Emisja głosu ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Pedagogika ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Podstawy dydaktyki wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 12 135
Analiza dzieła muzycznego wykład/ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 4 22.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie wykład kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Praktyki studenckie 0.5 30
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola Cantorum II ćwiczenia zaliczenie 0.5 30
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 5.5 120
Carillon ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Organy ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 15
Praktyka liturgiczna ćwiczenia zaliczenie 0.5 15
Realizacja basso continuo ćwiczenia kolokwium 1.0 15
Schola Cantorum I ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Wprowadzenie do teologii wykład kolokwium 1.0 30
SEMESTR 4 31 382.5
Przedmioty ogólne 2 30
Język angielski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język francuski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język włoski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 6 75
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej wykład kolokwium 1.0 15
Emisja głosu ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Metodyka audycji muzycznych wykład zaliczenie 1.0 15
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 10 105
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 4 22.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie wykład kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Praktyki studenckie 1 30
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola Cantorum II ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 8 120
Biblijne podstawy muzyki kościelnej wykład kolokwium 2.0 30
Carillon ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Organy ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Praktyka liturgiczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Realizacja basso continuo ćwiczenia egzamin 1.0 15
Schola Cantorum I ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
SEMESTR 5 29 360
Przedmioty ogólne 4 7.5
Konsultacje pracy licencjackiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 4.0 7.5
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 5 45
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej wykład kolokwium 2.0 15
Historia pedagogiki muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją wykład/ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty podstawowe 7 90
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty kierunkowe 6 37.5
Czytanie partytur ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 3.0 7.5
Dyrygowanie wykład kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki studenckie 2 45
Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji muzycznych ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola Cantorum II ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 5 135
Akompaniament liturgiczny ćwiczenia zaliczenie 0.5 15
Liturgika ogólna wykład kolokwium 0.5 30
Organoznawstwo z akustyką muzyczną wykład kolokwium 0.5 30
Organy ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Praktyka liturgiczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Schola Cantorum I ćwiczenia zaliczenie 0.5 30
SEMESTR 6 29 262.5
Przedmioty ogólne 7 7.5
Konsultacje pracy licencjackiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 7.0 7.5
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 2 15
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją wykład/ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Przedmioty podstawowe 6 75
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia egzamin 3.0 15
Przedmioty kierunkowe 3 15
Dyrygowanie wykład egzamin 3.0 15
Praktyki studenckie 2.5 45
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola Cantorum II ćwiczenia zaliczenie 0.5 30
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 8.5 105
Akompaniament liturgiczny ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Organoznawstwo z akustyką muzyczną wykład kolokwium 0.5 30
Organy ćwiczenia egzamin 5.0 15
Praktyka liturgiczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Schola Cantorum I ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
wykonanie: www.ansta.pl