Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Jazz i muzyka estradowa

Wokalistyka (stacjonarne, licencjackie, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 36 472.5
Przedmioty ogólne 4 75
Lektorat j. amerykańskiego z fonetyką ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty podstawowe 8 120
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Instrumentoznawstwo z prop. instrumentacji wykład kolokwium 1.0 15
Kształcenie słuchu ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Zasady muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 19 217.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dykcja i recytacja wykład zaliczenie 1.0 30
Dyrygowanie ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Fortepian klasyczny ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Improwizacja ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Śpiew i praca z akompaniatorem ćwiczenia egzamin 4.0 30
Zespoły wokalne ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Przedmioty do wyboru 4 45
Instrumentalna literatura jazzowa wykład zaliczenie 2.0 15
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł specjalistyczny 1 15
Wokalna literatura jazzowa wykład zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 2 36 487.5
Przedmioty ogólne 6 105
Historia sztuki wykład egzamin 2.0 30
Lektorat j. amerykańskiego z fonetyką ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty podstawowe 7 105
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Kształcenie słuchu ćwiczenia kolokwium 2.0 30
Zasady muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 18 217.5
Czytanie partytur ćwiczenia kolokwium 1.0 7.5
Dykcja i recytacja wykład kolokwium 1.0 30
Dyrygowanie ćwiczenia kolokwium 1.0 15
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Fortepian klasyczny ćwiczenia kolokwium 3.0 15
Improwizacja ćwiczenia kolokwium 2.0 15
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Śpiew i praca z akompaniatorem ćwiczenia egzamin 4.0 30
Zespoły wokalne ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Przedmioty do wyboru 4 45
Instrumentalna literatura jazzowa wykład zaliczenie 2.0 15
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł specjalistyczny 1 15
Wokalna literatura jazzowa wykład zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 3 30 345
Przedmioty ogólne 2 30
Lektorat j. amerykańskiego z fonetyką ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 4 60
Historia muzyki wykład zaliczenie 2.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 22 225
Czytanie nut głosem ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Edukacyjne Studio MIDI ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Fortepian jazzowy ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Harmonia jazzowa wykład zaliczenie 1.0 15
Improwizacja ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Interpretacja piosenki ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Podstawy gry aktorskiej wykład zaliczenie 2.0 30
Śpiew i praca z akompaniatorem ćwiczenia egzamin 6.0 30
Zespoły wokalne ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Przedmioty do wyboru 2 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 4 31 345
Przedmioty ogólne 2 30
Lektorat j. amerykańskiego z fonetyką ćwiczenia egzamin 2.0 30
Przedmioty podstawowe 4 60
Historia muzyki wykład egzamin 2.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 23 225
Czytanie nut głosem ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Edukacyjne Studio MIDI ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Fortepian jazzowy ćwiczenia kolokwium 2.0 15
Harmonia jazzowa wykład zaliczenie 1.0 15
Improwizacja ćwiczenia kolokwium 2.0 15
Interpretacja piosenki ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Podstawy gry aktorskiej wykład kolokwium 2.0 30
Śpiew i praca z akompaniatorem ćwiczenia egzamin 6.0 30
Zespoły wokalne ćwiczenia zaliczenie 4.0 60
Przedmioty do wyboru 2 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 5 36 315
Przedmioty podstawowe 4 30
Historia jazzu wykład zaliczenie 4.0 30
Przedmioty kierunkowe 29 225
Czytanie nut głosem ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Harmonia jazzowa wykład kolokwium 2.0 15
Improwizacja ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 5.0 30
Propedeutyka techniki studyjnej ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Songwriting i produkcja muzyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Śpiew i praca z akompaniatorem ćwiczenia egzamin 9.0 30
Techniki nagłośnienia ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Zespoły wokalne ćwiczenia zaliczenie 4.0 60
Przedmioty do wyboru 2 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł specjalistyczny 1 30
Podstawy ruchu scenicznego ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
SEMESTR 6 35 285
Przedmioty podstawowe 4 30
Historia jazzu wykład egzamin 4.0 30
Przedmioty kierunkowe 28 195
Czytanie nut głosem ćwiczenia kolokwium 3.0 15
Improwizacja ćwiczenia kolokwium 4.0 15
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 5.0 30
Songwriting i produkcja muzyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Śpiew i praca z akompaniatorem ćwiczenia egzamin 9.0 30
Techniki pracy w studio ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Zespoły wokalne ćwiczenia zaliczenie 5.0 60
Przedmioty do wyboru 2 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł specjalistyczny 1 30
Podstawy ruchu scenicznego ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
wykonanie: www.ansta.pl