Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Muzyka kościelna (stacjonarne, magisterskie uzupełniające, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 32 330
Przedmioty ogólne 1 30
Filozofia z estetyką wykład kolokwium 1.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 6 45
Pedagogika II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 2.0 15
Psychologia II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 2.0 15
Warsztaty technik multimedialnych ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 21 180
Dyrygowanie wykład kolokwium w czasie sesji 1.0 15
Improwizacja organowa ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Liturgika (II etap edukacyjny) wykład kolokwium 2.0 30
Organy wykład kolokwium w czasie sesji 4.0 30
Praktyka liturgiczna ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Propedeutyka kompozycji i aranżacji ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Śpiew liturgiczny wykład zaliczenie 1.0 15
Zespołowa emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Zespół - Schola Cantorum I ćwiczenia zaliczenie 5.0 30
Praktyki studenckie 3 45
Praktyki chóralne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 15
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola Cantorum II ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
SEMESTR 2 31 345
Przedmioty ogólne 6 60
Filozofia z estetyką wykład kolokwium 2.0 30
Metodologia pracy naukowej wykład zaliczenie 2.0 15
Promocja i marketing dóbr kultury wykład/seminarium zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 6 45
Pedagogika muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Psychologia muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Warsztaty technik multimedialnych ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 16 165
Dyrygowanie wykład kolokwium w czasie sesji 1.0 15
Improwizacja organowa ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Organy wykład kolokwium w czasie sesji 3.0 30
Praktyka liturgiczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Śpiew liturgiczny wykład zaliczenie 1.0 15
Teologia muzyki wykład kolokwium 2.0 30
Zespołowa emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Zespół - Schola Cantorum I ćwiczenia zaliczenie 5.0 30
Praktyki studenckie 2 45
Praktyki chóralne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola Cantorum II ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia egzamin 1.0 30
SEMESTR 3 30 232.5
Przedmioty ogólne 9 22.5
Komunikacja społeczna i organizacja imprez wykład/seminarium zaliczenie 2.0 15
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 7.0 7.5
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 3 30
Dydaktyka muzyki II etapu edukacyjnego, szkół ponadpodstawowych oraz szkoły muzycznej II st. wykład kolokwium 3.0 30
Przedmioty kierunkowe 16 135
Dyrygowanie wykład kolokwium w czasie sesji 1.0 15
Improwizacja organowa ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Muzyka przestrzeni sakralnej wykład kolokwium 3.0 30
Organy wykład kolokwium w czasie sesji 4.0 30
Śpiew liturgiczny wykład zaliczenie 1.0 15
Zespół - Schola Cantorum I ćwiczenia zaliczenie 5.0 30
Praktyki studenckie 2 45
Praktyki chóralne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola Cantorum II ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
SEMESTR 4 31 242.5
Przedmioty ogólne 11 17.5
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 10.0 7.5
Prawo autorskie wykład zaliczenie 1.0 10
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 2 30
Metodyka nauczania śpiewu chorałowego (KS) wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 13.5 105
Dyrygowanie wykład egzamin 1.0 15
Improwizacja organowa ćwiczenia kolokwium 2.0 15
Organy wykład egzamin 3.0 30
Śpiew liturgiczny wykład kolokwium 0.5 15
Zespół - Schola Cantorum I ćwiczenia zaliczenie 7.0 30
Praktyki studenckie 4.5 90
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki II etapu eduk., szkół ponadpodstawowych oraz szkoły muz. II st. ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Praktyki chóralne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 0.5 15
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola Cantorum II ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
wykonanie: www.ansta.pl