Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Jazz i muzyka estradowa

Wokalistyka (stacjonarne, magisterskie uzupełniające, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 40 450
Przedmioty podstawowe 5 45
Analiza improwizacji jazzowej ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Literatura i historia jazzu europejskiego wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 20 180
Improwizacja wokalna ćwiczenia zaliczenie 4.0 15
Interpretacja piosenki wykład zaliczenie 3.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Reżyseria muzyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Śpiew i praca z akompaniatorem ćwiczenia egzamin 6.0 30
Zespoły wokalne ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Praktyki studenckie 1 30
Praktyki pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty do wyboru 5 60
Eksperymentalne combo jazzowe ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Planowanie kariery artystycznej ćwiczenia zaliczenie 4.0 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie ogólnopsychologiczne i pedagogiczne 6 75
Historia pedagogiki muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Pedagogika ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Psychologia ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie w zakresie dydaktyczntym 2 30
Podstawy dydaktyki wykład zaliczenie 2.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
SEMESTR 2 39 435
Przedmioty podstawowe 9 90
Analiza improwizacji jazzowej ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Filozofia z estetyką wykład egzamin 2.0 30
Literatura i historia jazzu europejskiego wykład kolokwium 2.0 30
Metodologia pracy naukowej wykład zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 19 165
Improwizacja wokalna ćwiczenia kolokwium 4.0 15
Interpretacja piosenki wykład zaliczenie 3.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Śpiew i praca z akompaniatorem ćwiczenia egzamin 6.0 30
Zespoły wokalne ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Praktyki studenckie 1 30
Praktyki pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty do wyboru 5 60
Eksperymentalne combo jazzowe ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Przedsiębiorczość i budowanie marki w karierze artystycznej ćwiczenia zaliczenie 4.0 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie ogólnopsychologiczne i pedagogiczne 4 60
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
Psychologia I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia egzamin 1.0 30
SEMESTR 3 34 322.5
Przedmioty podstawowe 8 37.5
Analiza form muzycznych wykład kolokwium 2.0 30
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 6.0 7.5
Przedmioty kierunkowe 16 150
Interpretacja piosenki wykład kolokwium 3.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Śpiew i praca z akompaniatorem ćwiczenia egzamin 6.0 30
Zespoły wokalne ćwiczenia zaliczenie 4.0 60
Praktyki studenckie 1 45
Praktyki pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 45
Przedmioty do wyboru 5 60
Eksperymentalne combo jazzowe ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie ogólnopsychologiczne i pedagogiczne 4 30
Pedagogika II etapu edukacyjnego oraz szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 2.0 15
Psychologia II etapu edukacyjnego oraz szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 2.0 15
SEMESTR 4 35 257.5
Przedmioty podstawowe 9 17.5
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 8.0 7.5
Prawo autorskie wykład zaliczenie 1.0 10
Przedmioty kierunkowe 18 120
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Śpiew i praca z akompaniatorem ćwiczenia egzamin 10.0 30
Zespoły wokalne ćwiczenia zaliczenie 5.0 60
Praktyki studenckie 1 45
Praktyki pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 45
Przedmioty do wyboru 5 60
Eksperymentalne combo jazzowe ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie ogólnopsychologiczne i pedagogiczne 2 15
Psychologia muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
wykonanie: www.ansta.pl