Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Wykłady zmienne

symboljezyk
1/5023
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

-

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

-

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa

-

bibliografia uzupełniająca

-

efekty kształcenia - wiedza

efekty kształcenia - umiejętności

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
15.000.0wykładzaliczenie bez ocenyas. mgr Beata Kotłowska, 1/5023/13623
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

-

metody dydaktyczne

-

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

-

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
25.000.0wykładzaliczenie bez ocenyas. mgr Beata Kotłowska, 1/5023/13624
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
- brak danych -
metody dydaktyczne
- brak danych -
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
- brak danych -
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
35.000.0wykładzaliczenie bez ocenyas. mgr Beata Kotłowska, 1/5023/13625
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
- brak danych -
metody dydaktyczne
- brak danych -
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
- brak danych -
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
45.000.0wykładzaliczenie bez ocenyas. mgr Beata Kotłowska, 1/5023/13626
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
- brak danych -
metody dydaktyczne
- brak danych -
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
- brak danych -
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
55.000.0wykładzaliczenie bez ocenyas. mgr Beata Kotłowska, 1/5023/13627
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
- brak danych -
metody dydaktyczne
- brak danych -
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
- brak danych -
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
65.000.0wykładzaliczenie bez ocenyas. mgr Beata Kotłowska, 1/5023/13628
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
- brak danych -
metody dydaktyczne
- brak danych -
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
- brak danych -
wykonanie: www.ansta.pl