Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Kształcenie słuchu

symboljezyk
1/4866polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • rozwijanie zdolności muzycznych i wrażliwości słuchowej w zakresie słuchu wysokościowego (ostrość słyszenia) słuchu harmonicznego i wrażliwości na barwę
 • uwrażliwianie na problematykę wielogłosu w fakturze fortepianowej i orkiestrowej
 • wykształcenie umiejętności analizy i notacji zjawisk dźwiękowych w fakturze 1-4 głosowej
 • wprowadzenie do  problematyki atonalności; przygotowanie słuchu do percepcji i recepcji zjawisk atonalnych w muzyce
 • podtrzymywanie sprawności pamięci muzycznej
 • uwrażliwianie słuchu na problematykę metro-rytmiki
 • wykształcenie korelacji słuchowo-wzrokowej w zakresie muzyki wielogłosowej 
 • kształcenie i rozwijanie wyobraźni muzycznej niezbędnej do improwizacji
 • przygotowanie do czytania nut głosem partytur muzyki wokalnej a cappella, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • umiejętność notacji dyktand polifonicznych w fakturze 2-głosowej
 • umiejętność rozpoznania i opisu zjawisk harmonicznych w fakturze 3- i 4-głosowej
 • umiejętność czytania nut głosem w zakresie tonalności w fakturze 1-głosowej
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • realizacja ćwiczeń harmonicznych
 • praktyka improwizacji
 • realizacja basso continuo
 • kompozycja
bibliografia podstawowa
 1. Anczykowska-Wysocka Wiesława, Kształcenie wokalistów w czytaniu nut głosem, (Prace Specjalne 62), Gdańsk 2004.
 2. Bertalotti Angelo, Zweistimmige Chorsolfeggien, Leipzig 1981.
 3. Danyszowa Hanna, Iszkowska Zofia, Jargoń Jan, Moszumańska Krystyna, Zbiór ćwiczeń do kształcenia słuchu, Kraków 1978.
 4. Dobrowolska-Marucha Danuta, Dyktanda muzyczne, Kraków 1988.
 5. Dobrowolska-Marucha Danuta, Ćwiczenia do kształcenia słuchu, Kraków 1992.
 6. Dzielska Jadwiga, Materiały pomocnicze do kształcenia słuchu, Kraków 1976.
 7. Dzielska Jadwiga, Kształcenie słuchu muzycznego, Warszawa 1988.
 8. Kodaly Zoltan, 77 Zweistimmige Singübungen, Budapeszt 1989.
 9. Kowalska-Pińczak Alina, Kształcenie słyszenia linearnego – od tonalności do atonalności, Gdańsk 2000.
 10. Mozart Wolfgang A., 30 kanonów, Budapeszt 1981.
 11. Targońska Izabela, Kształcenie pamięci muzycznej, Warszawa 1998.
 12. Targońska Izabela, Podstawy korekty błędów, Warszawa 1998.
 13. Wacholc Maria, Czytanie nut głosem, cz. 1-3, Kraków 1992-1994, 1998.
bibliografia uzupełniająca

-

efekty kształcenia - wiedza

- student posiada wiedzę w zakresie zasad muzyki, harmonii, instrumentacji (K_W03)
- zna brzmienia instrumentów orkiestrowych i i barw głosów wokalnych (K_W04)
- zna zasady kształtowania form homofonicznych i polifonicznych (K_W04)
- posiada wiedzę o parametrach słuchu muzycznego i etapach jego rozwoju (K_W13)

efekty kształcenia - umiejętności

- posiada umiejętność analizy słuchowej przebiegów melodycznych, rytmicznych i harmonicznych (K_U07)
- potrafi dokonać korekty intonacji podczas ćwiczeń i w utworach (K_U08)
- posiada umiejętność biegłego czytania nut głosem (K_U09)
- potrafi wykonać testy korekty błędów w partyturze (K_U10)
- potrafi zanotować w postaci dyktanda słyszane zjawiska muzyczne (K_U09, K_U10)
- potrafi dokonać słuchowej transpozycji do innej tonacji utworu lub jego fragmentu (K_U10)
- student opanował umiejętność zapamiętania i odtworzenia ze słuchu fragmentów melodii w fakturze jednogłosu, dwugłosu i układach harmonicznych (K_U10)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- student wypracowuje własną metodę rozwijania wyobraźni twórczej (K_K01)
- zachowuje dyscyplinę logicznego myślenia i analizowania zjawisk słuchowych (K_K02)
- w praktyce zespołowego muzykowania koryguje intonację (K_K02)
- student przygotowany jest słuchowo do działań kompozytorskich (K_K03)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.003.0ćwiczeniaegzamindr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, 1/4866/13287
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • ćwiczenia utrwalające słyszenie tonalne w fakturze 1- i 2 -głosowej
 • ćwiczenia słyszenia harmonicznego w zakresie trójdźwięków - umiejętność interpretacji rodzajów i przewrotów; notacja literowa
 • przygotowanie do czytania nut głosem  a vista  a cappella i z akompaniamentem
 • nauka notacji dyktand 1- i 2-głosowych tonalnych

Materiały nutowe:

 1. F. Schubert, Pieśni.
 2. J.S. Bach, Kantaty kościelne, Die Kunst der Fuge.
 3. J. Brahms: Pieśni wybrane, R. Schumann, Pieśni.
 4. K. Szymanowski, Stabat Mater.
 5. I. Strawiński, Symfonia psalmów.
 6. D. Szostakowicz, Preludia i fugi.
 7. R. Wagner, Wesendonk Lieder; Tristan i Izolda.
 8. M. Musorgski, Kącik dziecięcy i inne.
metody dydaktyczne
 • realizacja ćwiczeń wskazanych przez pedagoga
 • realizacja testów
 • notacja dyktand melodycznych i harmonicznych
 • czytania nut głosem
 • improwizacja
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • frekwencja na zajęciach - minimalna 80 %
 • zaliczenie ćwiczeń realizowanych w semestrze
 • zaliczenie z pozytywną oceną  testów i kolokwiów
 • uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium ustnego z czytania a vista (w fakturze 1- i 2-głosowej)
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.003.0ćwiczeniaegzamindr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, 1/4866/13310
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • problematyka ćwiczeń w poszerzonej tonalności w fakturze 1- i 2-głosowej
 • interpretacja zjawisk harmonicznych w zakresie czterodźwięków (D7 i inne czterodźwięki)
 • realizacja wokalna wielodźwięków (śpiew zespołowy)
 • interpretacja zjawisk metro-rytmicznych w fakturze 2-głosowej

Materiały nutowe:

 1. F. Schubert, Pieśni.
 2. J.S. Bach, Kantaty kościelneDie Kunst der Fuge.
 3. J. Brahms: Pieśni wybrane, R. Schumann, Pieśni.
 4. K. Szymanowski, Stabat Mater.
 5. I. Strawiński, Symfonia psalmów.
 6. D. Szostakowicz, Preludia i fugi.
 7. R. Wagner, Wesendonk LiederTristan i Izolda.
 8. M. Musorgski, Kącik dziecięcy i inne.
metody dydaktyczne
 • poznanie metody dźwięków prowadzących - wprowadzenie do chromatyki
 • metody transpozycji zanotowanych dyktand do innych tonacji
 • notacja testów i uzupełnianie brakujących fragmentów partytury
 • korekta błędów partytury w fakturze 2-głosowej
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • frekwencja na zajęciach nie mniejsza niż 80%
 • zaliczenie wszystkich ćwiczeń realizowanych w semestrze
 • zaliczenie z oceną pozytywną wewnętrznych testów i kolokwiów
 • zaliczenie kolokwium ustnego z czytania a vista w fakturze dwugłosowej z zastosowaniem chromatyki
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.003.0ćwiczeniaegzamindr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, 1/4866/13334
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • ćwiczenia atonalności w fakturze 1-głosowej
 • wprowadzenie do meliki atonalnej poprzez kolejne ćwiczenia autorskiej metody dźwięków prowadzących, ćwiczenia kształcące pamięć meliki atonalnej, ćwiczenia biegłości nazewnictwa wysokości dźwięków melodii atonalnych, notacja wybiórcza dyktanda atonalnego w wersji mono-rytmicznych ciągów atonalnych,
 • notacja całościowa mono-rytmicznych ciągów atonalnych, notacja dyktand atonalnych melodyczno-rytmicznych, czytanie a vista mono-rytmicznych ciągów melodii atonalnych, korekta błędów w fakturze trzygłosu atonalnego
 • ćwiczenia metrorytmiczne (realizacja zadań polirytmicznych i polimerycznych na instrumencie wraz z tataizacją, wykonanie zespołowe określonych zadań metro-rytmicznych w fakturze 3-głosowej, notacja 2-głosu rytmicznego)
 • problematyka ćwiczeń kształcących słyszenie harmoniczne [poznawanie nowych struktur dysonansowych, akordów alterowanych – interpretacja wokalna wielodźwięków, ćwiczenia notacji wielodźwięków w wersji arpeggia, analiza treści harmonicznej wybranej literatury romantycznej i neoromantycznej – Brahms, Czajkowski, Debussy i inni, literowy zapis treści harmonicznej z nagrań CD,
 • wybór muzyki klasycznej (W.A. Mozart, Divertimenta)

Materiały nutowe:

 1. F. Schubert, Pieśni.
 2. J.S. Bach, Kantaty kościelneDie Kunst der Fuge.
 3. J. Brahms: Pieśni wybrane, R. Schumann, Pieśni.
 4. K. Szymanowski, Stabat Mater.
 5. I. Strawiński, Symfonia psalmów.
 6. D. Szostakowicz, Preludia i fugi.
 7. R. Wagner, Wesendonk LiederTristan i Izolda.
 8. M. Musorgski, Kącik dziecięcy i inne.
metody dydaktyczne
 • poznanie metody dźwięków prowadzących - wprowadzenie do chromatyki
 • metody transpozycji zanotowanych dyktand do innych tonacji
 • notacja testów i uzupełnianie brakujących fragmentów partytury
 • korekta błędów partytury w fakturze 2-głosowej
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • realizacja ćwiczeń na zajęciach i w domu
 • testy i kolokwia
 • notacja dźwiękowa zadań harmonicznych w zakresie czterodźwięków w układzie skupionym pod kontrolą pedagoga – przy tablicy
 • analiza harmoniczna utworów z literatury romantycznej pod kontrolą pedagoga i praca samodzielna
 • realizacja symboliki basu cyfrowanego – praca domowa i a Vista
 • czytanie a vista zespołowe w fakturze 3- i 4-głosowej 
 • frekwencja na zajęciach – minimalna 80%
 • zaliczenie wewnętrznych ćwiczeń (liczba poprawek = 3)
 • zaliczenie testów i kolokwiów (możliwość poprawy dwukrotna)
 • zaliczenie kolokwium ustnego z czytania a vista:
  • 1. w zakresie 1-głosu atonalnego – rytmizowanego
  • 2. w fakturze 2-głosu z zastosowaniem chromatyzacji (wersja w duecie z pedagogiem)
 • ocenie podlega: biegłość, precyzja intonacyjna, szybkość dostrajania do pedagoga
wykonanie: www.ansta.pl