Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Zespół wokalny dla praktyk studenkich

symboljezyk
4/2916
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

- Wykorzystanie i zastosowanie praktyczne umiejętności nabytych na zajęciach z dyrygowania, czytania partytur, emisji głosu, - Poznanie specyfiki dyrygowania wokalnym zespołem "żywym", reakcji na intonację, barwę brzmienia, - Zaznajomienie z metodami pracy nad nowym utworem: odczytanie tekstu muzycznego i słownego, artykulacja, dykcja, dynamika, frazowanie, interpretacja, - Przygotowanie studenta do publicznych występów na koncertach, festiwalach i konkursach chóralnych, - Poznanie literatury chóralnej.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Prawidłowe posługiwanie się głosem

Poprawna intonacja

Umiejętności dyrygenckie

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

praktyki chóralne, dyrygentura, chór

bibliografia podstawowa

Przykładowa literatura muzyczna:

 • Mikołaj Gomółka - Melodie na psałterz polski
 • Józef Lasocki - Z pieśnią (wybór)
 • Irena Pfeiffer - Pieśni naszej ziemi (wybór)
 • Stanisław Wiechowicz - Antologia muzyki renesansu (wybór)
 • Stanisław Moniuszko - Pieśni wybrane w oprac. na chór (wybór)
 • Leon Łukaszewski - 20 pieśni kaszubskich
 • "Nasze pieśni" - opr. na chór jednorodny (wybór)
 • Józef Świder - Piosenki na chór żeński
 • Józef Świder - Missa brevis
 • Andrzej Koszewski - Gry
 • Andrzej Koszewski - Zaklęcia
 • Andrzej Koszewski - Barwy tęczy
 • Marek Jasiński - Piosenki dziecięce
 • Andrzej Hundziak - Wyliczanki (wybór)
 • Zygmunt Noskowski - Cztery pory roku
 • Jerzy Wasowski - Piosenki dziecięce
 • Witold Lutosławski - Piosenki dziecinne
 • Witold Lutosławski - Kolędy

 

bibliografia uzupełniająca

 

 

efekty kształcenia - wiedza

Posiada wiedzę dotyczącą procesu emisji głosu w jej wymiarze funkcjonalnym i artystycznym, szczególnie w odniesieniu do pracy w zespole wokalnym.
Posiada wiedzę dotyczącą repertuaru chóralnego przeznaczone do wykonania przez różna rodzaje chórów.
Dysponuje wiedzą pozwalającą na opracowanie od podstaw do prezentacji publicznej utwór na chór.

efekty kształcenia - umiejętności

Wykazuje umiętność praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych w zakresie prowadzenia zespołu wokalnego.
Dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych w prowadzeniu zespołu wokalnego.
Jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej
Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziale ekspresji artystycznej a niesionym przez niego komunikatem.
Jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w charakterze dyrygenta w zespołach wokalnych.
Potrafi samodzielnie opracować od podstaw do prezentacji publicznej utwór na chór.
Opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej prezentacji muzycznej jako dyrygent chóru i jest świadomy problemów specyficznych dla muzyki wokalnej.
Poprzez opanowanie efekywnych technik ćwiczenia wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia własnego warsztatu technicznego jako dyrygent, ale także jako metodyk prowadzonych zespołów wokalnych.
Dzięki występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia sobie ze stresowymi sytuacjami z nich wynikającymi, także w odniesieniu do zespołu, który prowadzi.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Posiada kompetencje i jest przygotowany pod względem praktycznym do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie dyrygentury chóralnej na pierwszym etapie edukacyjnym.
Realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji, mając na uwadze oddziaływanie edukacyjne.
Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów, szczególnie w perspektywie realizacji zadań wynikających z kształtowania warsztatu pedagoga.
W sposob zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań artystycznych.
W sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować działalność artystyczną realizowaną z prowadzonymi zespołami.

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.003.0ćwiczeniazaliczeniedr hab. Anna Wilczewska, 4/2916/8213
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

I Wybór repertuaru, przydział utworów dla poszczególnych studentów. II Etapy pracy nad utworem chóralnym: - odczytanie partytury, omówienie problemów dyrygenckich i wokalnych, - analiza tekstu słownego i poszczególnych partii głosów, - ćwiczenia wokalne w oparciu o materiał utworu, - kształcenie techniki wokalnej, intonacji, - problematyka dyrygencka, - zagadnienia stylu wykonania, interpretacji, barwy brzmienia, energetyki utworu. III Koncert publiczny.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie na podstawie frekwencji, aktywności, oraz osiąganych efektów pracy

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.003.0ćwiczeniazaliczeniedr hab. Anna Wilczewska, 4/2916/8236
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

I Wybór repertuaru, przydział utworów dla poszczególnych studentów. II Etapy pracy nad utworem chóralnym: - odczytanie partytury, omówienie problemów dyrygenckich i wokalnych, - analiza tekstu słownego i poszczególnych partii głosów, - ćwiczenia wokalne w oparciu o materiał utworu, - kształcenie techniki wokalnej, intonacji, - problematyka dyrygencka, - zagadnienia stylu wykonania, interpretacji, barwy brzmienia, energetyki utworu. III Koncert publiczny.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie na podstawie frekwencji, aktywności, oraz osiąganych efektów pracy

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczeniedr hab. Anna Wilczewska, 4/2916/8260
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

I Wybór repertuaru, przydział utworów dla poszczególnych studentów. II Etapy pracy nad utworem chóralnym: - odczytanie partytury, omówienie problemów dyrygenckich i wokalnych, - analiza tekstu słownego i poszczególnych partii głosów, - ćwiczenia wokalne w oparciu o materiał utworu, - kształcenie techniki wokalnej, intonacji, - problematyka dyrygencka, - zagadnienia stylu wykonania, interpretacji, barwy brzmienia, energetyki utworu. III Koncert publiczny.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie na podstawie frekwencji, aktywności, oraz osiąganych efektów pracy

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.001.0ćwiczeniazaliczeniedr hab. Anna Wilczewska, 4/2916/8283
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

I Wybór repertuaru, przydział utworów dla poszczególnych studentów. II Etapy pracy nad utworem chóralnym: - odczytanie partytury, omówienie problemów dyrygenckich i wokalnych, - analiza tekstu słownego i poszczególnych partii głosów, - ćwiczenia wokalne w oparciu o materiał utworu, - kształcenie techniki wokalnej, intonacji, - problematyka dyrygencka, - zagadnienia stylu wykonania, interpretacji, barwy brzmienia, energetyki utworu. III Koncert publiczny.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie na podstawie frekwencji, aktywności, oraz osiąganych efektów pracy

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
530.002.0ćwiczeniazaliczeniedr hab. Anna Wilczewska, 4/2916/8303
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

I Wybór repertuaru, przydział utworów dla poszczególnych studentów. II Etapy pracy nad utworem chóralnym: - odczytanie partytury, omówienie problemów dyrygenckich i wokalnych, - analiza tekstu słownego i poszczególnych partii głosów, - ćwiczenia wokalne w oparciu o materiał utworu, - kształcenie techniki wokalnej, intonacji, - problematyka dyrygencka, - zagadnienia stylu wykonania, interpretacji, barwy brzmienia, energetyki utworu. III Koncert publiczny.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie na podstawie frekwencji, aktywności, oraz osiąganych efektów pracy

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
630.002.0ćwiczeniazaliczeniedr hab. Anna Wilczewska, 4/2916/8321
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

I Wybór repertuaru, przydział utworów dla poszczególnych studentów. II Etapy pracy nad utworem chóralnym: - odczytanie partytury, omówienie problemów dyrygenckich i wokalnych, - analiza tekstu słownego i poszczególnych partii głosów, - ćwiczenia wokalne w oparciu o materiał utworu, - kształcenie techniki wokalnej, intonacji, - problematyka dyrygencka, - zagadnienia stylu wykonania, interpretacji, barwy brzmienia, energetyki utworu. III Koncert publiczny.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie na podstawie egzaminu komisyjnego polegającego na przeprowadzeniu 45 minut próby z zespołem wokalnym.

Kryteria oceniania:

1. Metody pracy dyrygenta z chórem, kontakt z chórem, refleks sytuacyjny

2. Umiejętność posługiwania się instrumentem, kamertonem oraz własnym głosem, trafność doboru ćwiczeń emisyjnych, kształcenie techniki wokalnej

3. Przedstawienie dramaturgii, formy i stylu interpretacji utworu, muzykalność

4. Wrażliwość na elementy poprawnego wykonania utworu muzycznego - dynamika, frazowanie, artykulacja, dykcja, intonacja, brzmienie

5. Skuteczność próby, technika dyrygowania

6. Temperament, zdolności twórcze, budzenie kreatywności wykonawczej, bogactwo wyobraźni muzycznej, umiejętność poszukiwania kolorystyki głosu, barwy chóru

wykonanie: www.ansta.pl