Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Kompozycja i Teoria Muzyki

Teoria Muzyki (stacjonarne, magisterskie, (obowiązuje od: 2018)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 27 335
Moduł specjalistyczny 12 120
Analiza dzieła muzycznego XX i XXI w. ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Historia teorii muzyki wykład zaliczenie 3.0 30
Metodologia pracy badawczej seminarium zaliczenie 4.0 30
Współczesne metody analityczne seminarium egzamin 3.0 30
Moduł kierunkowy 11 125
Kontrapunkt - fuga ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Krytyka muzyczna ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Propedeutyka kompozycji ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Seminarium muzyki polskiej XX i XXI w. seminarium zaliczenie 2.0 30
Techniki kompozytorskie XX i XXI w. seminarium egzamin 3.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Metodyka nauczania form muzycznych wykład zaliczenie 2.0 30
Metodyka nauczania kształcenia słuchu wykład zaliczenie 1.0 15
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Seminarium muzyki dawnej seminarium zaliczenie 2.0 30
Techniki masteringu studia muzyki elektroakustycznej ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 2 30
Estetyka wykład zaliczenie 2.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - francuski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Podstawy dydaktyki wykład zaliczenie 2.0 30
Psychologia II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 2 32 372.5
Moduł kierunkowy 14 155
Kontrapunkt - fuga ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Krytyka muzyczna ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Propedeutyka kompozycji ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Seminarium muzyki polskiej XX i XXI w. seminarium zaliczenie 2.0 30
Techniki kompozytorskie XX i XXI w. seminarium egzamin 3.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Źródłoznawstwo i edytorstwo muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Moduł specjalistyczny 11 97.5
Analiza dzieła muzycznego XX i XXI w. ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Historia teorii muzyki wykład egzamin 4.0 30
Seminarium magisterskie seminarium zaliczenie bez oceny 2.0 7.5
Współczesne metody analityczne seminarium egzamin 3.0 30
Moduł specjalistyczny do wyboru 4 90
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Metodyka nauczania historii muzyki i literatury muzycznej ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmiot z zakresu sztuk filmowych wykład zaliczenie 2.0 30
Techniki masteringu studia muzyki elektroakustycznej ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 3 30
Estetyka wykład egzamin 3.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - francuski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia egzamin 1.0 30
Pedagogika II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład egzamin 2.0 15
Psychologia muzyki wykład egzamin 2.0 30
SEMESTR 3 17 110
Moduł specjalistyczny 12 15
Praca magisterska ćwiczenia zaliczenie bez oceny 12.0 15
Moduł specjalistyczny do wyboru 5 90
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Dydaktyka prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych wykład zaliczenie 3.0 30
Komunikacja społeczna i organizacja imprez ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Kultury muzyczne świata seminarium zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Style muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Moduł kierunkowy 0 5
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
SEMESTR 4 24 125
Moduł specjalistyczny 18 15
Praca magisterska ćwiczenia egzamin dyplomowy 18.0 15
Moduł specjalistyczny do wyboru 5 90
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Dydaktyka prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych wykład zaliczenie 3.0 30
Kultury muzyczne świata seminarium zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Style muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Moduł podstawowy 1 15
Promocja i marketing dóbr kultury wykład zaliczenie bez oceny 1.0 15
Moduł kierunkowy 0 5
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
wykonanie: www.ansta.pl