Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Kompozycja i Teoria Muzyki

Kompozycja (stacjonarne, magisterskie, (obowiązuje od: 2018)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 24 290
Moduł specjalistyczny 13 105
Instrumentoznawstwo praktyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 15
Kompozycja ćwiczenia egzamin 6.0 30
Kontrapunkt - fuga ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki kompozytorskie XX i XXI w. seminarium egzamin 3.0 30
Moduł kierunkowy 7 95
Analiza dzieła muzycznego XX i XXI w. ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Seminarium muzyki polskiej XX i XXI w. seminarium zaliczenie 2.0 30
Współczesne metody analityczne seminarium egzamin 3.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia zaliczenie 4.0 30
Krytyka muzyczna ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Metodyka nauczania form muzycznych wykład zaliczenie 2.0 30
Metodyka nauczania kształcenia słuchu wykład zaliczenie 1.0 15
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Seminarium muzyki dawnej seminarium zaliczenie 2.0 30
Techniki masteringu studia muzyki elektroakustycznej ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 2 30
Estetyka wykład zaliczenie 2.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - francuski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Podstawy dydaktyki wykład zaliczenie 2.0 30
Psychologia II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 2 27 320
Moduł specjalistyczny 13 105
Instrumentoznawstwo praktyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 15
Kompozycja ćwiczenia egzamin 6.0 30
Kontrapunkt - fuga ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki kompozytorskie XX i XXI w. seminarium egzamin 3.0 30
Moduł kierunkowy 7 95
Analiza dzieła muzycznego XX i XXI w. ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Seminarium muzyki polskiej XX i XXI w. seminarium zaliczenie 2.0 30
Współczesne metody analityczne seminarium egzamin 3.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 4 90
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 4.0 30
Krytyka muzyczna ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Metodyka nauczania historii muzyki i literatury muzycznej ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmiot z zakresu sztuk filmowych wykład zaliczenie 2.0 30
Techniki masteringu studia muzyki elektroakustycznej ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Źródłoznawstwo i edytorstwo muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Moduł podstawowy 3 30
Estetyka wykład egzamin 3.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - francuski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia egzamin 1.0 30
Pedagogika II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład egzamin 2.0 15
Psychologia muzyki wykład egzamin 2.0 30
SEMESTR 3 16 132.5
Moduł specjalistyczny 11 37.5
Kompozycja ćwiczenia egzamin 6.0 30
Pisemna praca dyplomowa ćwiczenia zaliczenie bez oceny 5.0 7.5
Moduł kierunkowy 3 35
Style muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Dydaktyka prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych wykład zaliczenie 3.0 30
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia zaliczenie 4.0 30
Komunikacja społeczna i organizacja imprez ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Kultury muzyczne świata seminarium zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 4 27 147.5
Moduł specjalistyczny 21 37.5
Kompozycja ćwiczenia egzamin dyplomowy 12.0 30
Pisemna praca dyplomowa ćwiczenia egzamin dyplomowy 9.0 7.5
Moduł kierunkowy 3 35
Style muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Dydaktyka prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych wykład zaliczenie 3.0 30
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 4.0 30
Kultury muzyczne świata seminarium zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 1 15
Promocja i marketing dóbr kultury wykład zaliczenie bez oceny 1.0 15
wykonanie: www.ansta.pl