Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Dyrygentura

Dyrygentura symfoniczno-operowa (stacjonarne, magisterskie, (obowiązuje od: 2018)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 24 290
Moduł specjalistyczny 11 90
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 6.0 30
Instrumenty orkiestrowe ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Praktyki dyrygenckie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Moduł kierunkowy 9 110
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Propedeutyka kompozycji ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Seminarium muzyki polskiej XX i XXI w. seminarium zaliczenie 2.0 30
Techniki kompozytorskie XX i XXI w. seminarium egzamin 3.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Instrumentoznawstwo praktyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 15
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Krytyka muzyczna ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Metodyka form muzycznych wykład zaliczenie 3.0 30
Metodyka kształcenia słuchu wykład zaliczenie 1.0 15
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Seminarium muzyki dawnej seminarium zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 2 30
Estetyka wykład zaliczenie 2.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - francuski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Podstawy dydaktyki wykład zaliczenie 2.0 30
Psychologia II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 2 25 290
Moduł specjalistyczny 11 90
Czytanie partytur ćwiczenia egzamin 2.0 15
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 6.0 30
Instrumenty orkiestrowe ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Praktyki dyrygenckie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Moduł kierunkowy 9 110
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Propedeutyka kompozycji ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Seminarium muzyki polskiej XX i XXI w. seminarium zaliczenie 2.0 30
Techniki kompozytorskie XX i XXI w. seminarium egzamin 3.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł podstawowy 3 30
Estetyka wykład egzamin 3.0 30
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Instrumentoznawstwo praktyczne ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Krytyka muzyczna ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Metodyka historii muzyki i literatury muzycznej ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Źródłoznawstwo i edytorstwo muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - francuski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia egzamin 1.0 30
Pedagogika II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład egzamin 2.0 15
Psychologia muzyki wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 3 17 162.5
Moduł specjalistyczny 12 67.5
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 6.0 30
Pisemna praca dyplomowa ćwiczenia zaliczenie bez oceny 5.0 7.5
Praktyki dyrygenckie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Moduł kierunkowy 3 35
Style muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór do wyboru ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Dydaktyka prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych wykład zaliczenie 3.0 30
Komunikacja społeczna i organizacja imprez ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Kultury muzyczne świata seminarium zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 4 25 177.5
Moduł specjalistyczny 19 67.5
Dyrygentura ćwiczenia egzamin dyplomowy 10.0 30
Pisemna praca dyplomowa ćwiczenia egzamin dyplomowy 8.0 7.5
Praktyki dyrygenckie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Moduł kierunkowy 3 35
Style muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór do wyboru ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Dydaktyka prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych wykład zaliczenie 3.0 30
Kultury muzyczne świata seminarium zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 1 15
Promocja i marketing dóbr kultury wykład zaliczenie bez oceny 1.0 15
wykonanie: www.ansta.pl