Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Kompozycja i Teoria Muzyki

Teoria Muzyki (stacjonarne, licencjackie, (obowiązuje od: 2018)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 19 312.5
Moduł kierunkowy 11 125
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 2.0 30
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 4 90
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Metodyka nauczania muzyki i audycji muzycznych ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Rytmika ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki masteringu studia muzyki elektroakustycznej ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł specjalistyczny 3 37.5
Harmonia wykład zaliczenie 2.0 30
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Moduł podstawowy 1 60
Filozofia wykład zaliczenie 1.0 30
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 0.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Psychologia ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 2 25 342.5
Moduł kierunkowy 12 125
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny 6 67.5
Harmonia wykład egzamin 3.0 30
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Metodologia pisemnej pracy dyplomowej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 30
Moduł specjalistyczny do wyboru 4 90
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Metodyka nauczania zasad muzyki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych wykład zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Rytmika ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki masteringu studia muzyki elektroakustycznej ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 3 60
Filozofia wykład egzamin 3.0 30
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 0.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Psychologia I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 3 19 290
Moduł kierunkowy 10 110
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 2.0 30
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny 6 90
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki kompozytorskie XX wieku ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Dyrygowanie ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Metodyka nauczania harmonii ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Metodyka nauczania rytmiki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Metodyka prowadzenia zespołów chóralnych wykład zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki multimedialne ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 1 30
Historia sztuki wykład zaliczenie 1.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Pedagogika ogólna wykład zaliczenie 3.0 30
Podstawy dydaktyki wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 4 29 345
Moduł kierunkowy 13 140
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kształcenie słuchu z metodyką nauczania kształcenia słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 2.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny 10 105
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Seminarium licencjackie seminarium zaliczenie bez oceny 4.0 15
Techniki kompozytorskie XX wieku ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 4 40
Historia sztuki wykład egzamin 3.0 30
Prawo autorskie wykład zaliczenie bez oceny 1.0 10
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Dyrygowanie ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki multimedialne ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Język angielski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język francuski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język włoski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 5 22 237.5
Moduł specjalistyczny 14 90
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Praca licencjacka ćwiczenia zaliczenie bez oceny 8.0 15
Moduł kierunkowy 6 87.5
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 2.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 2.0 30
Podstawy kompozycji ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Partytura współczesna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej seminarium zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 6 28 207.5
Moduł specjalistyczny 21 90
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Praca licencjacka ćwiczenia zaliczenie bez oceny 15.0 15
Moduł kierunkowy 5 57.5
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Podstawy kompozycji ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Partytura współczesna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej seminarium zaliczenie 1.0 15
wykonanie: www.ansta.pl