Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Kompozycja i Teoria Muzyki

Kompozycja (stacjonarne, licencjackie, (obowiązuje od: 2018)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 23 350
Moduł kierunkowy 9 110
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 2.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny 9 90
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Harmonia wykład zaliczenie 2.0 30
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Kompozycja ćwiczenia egzamin 4.0 30
Moduł specjalistyczny do wyboru 4 90
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Metodyka nauczania muzyki i audycji muzycznych ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki masteringu studia muzyki elektroakustycznej ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 1 60
Filozofia wykład zaliczenie 1.0 30
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 0.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Psychologia ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 2 29 372.5
Moduł specjalistyczny 12 112.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Harmonia wykład egzamin 3.0 30
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kompozycja ćwiczenia egzamin 4.0 30
Metodologia pisemnej pracy dyplomowej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 30
Moduł kierunkowy 10 110
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 4 90
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 3.0 15
Metodyka nauczania zasad muzyki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych wykład zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki masteringu studia muzyki elektroakustycznej ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 3 60
Filozofia wykład egzamin 3.0 30
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 0.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Psychologia I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 3 24 335
Moduł specjalistyczny 11 120
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kompozycja ćwiczenia egzamin 4.0 30
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki kompozytorskie XX wieku ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł kierunkowy 10 125
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 2.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Dyrygowanie ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Metodyka nauczania harmonii ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Metodyka prowadzenia zespołów chóralnych wykład zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki multimedialne ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 1 30
Historia sztuki wykład zaliczenie 1.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Pedagogika ogólna wykład zaliczenie 3.0 30
Podstawy dydaktyki wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 4 27 345
Moduł specjalistyczny 11 120
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kompozycja ćwiczenia egzamin 4.0 30
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki kompozytorskie XX wieku ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł kierunkowy 10 125
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 2.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł podstawowy 4 40
Historia sztuki wykład egzamin 3.0 30
Prawo autorskie wykład zaliczenie bez oceny 1.0 10
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Dyrygowanie ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 3.0 15
Kształcenie słuchu z metodyką nauczania kształcenia słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki multimedialne ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Język angielski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język francuski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język włoski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 5 18 245
Moduł specjalistyczny 9 75
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kompozycja ćwiczenia egzamin 4.0 30
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Pisemna praca dyplomowa ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 7.5
Moduł kierunkowy 7 110
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 2.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 2.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Partytura współczesna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej seminarium zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 6 21 215
Moduł specjalistyczny 13 75
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kompozycja ćwiczenia egzamin dyplomowy 8.0 30
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Pisemna praca dyplomowa ćwiczenia egzamin dyplomowy 2.0 7.5
Moduł kierunkowy 6 80
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 3.0 15
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Partytura współczesna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej seminarium zaliczenie 1.0 15
wykonanie: www.ansta.pl