Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Dyrygentura

Dyrygentura symfoniczno-operowa (stacjonarne, licencjackie, (obowiązuje od: 2018)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 24 365
Moduł kierunkowy 12 185
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 2.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny 9 90
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 4.0 30
Harmonia wykład zaliczenie 2.0 30
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 2 30
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Psychologia ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 1 60
Filozofia wykład zaliczenie 1.0 30
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 0.0 30
Moduł specjalistyczny do wyboru 0 0
Metodyka nauczania muzyki i audycji muzycznych ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
SEMESTR 2 28 365
Moduł specjalistyczny 12 120
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 4.0 30
Harmonia wykład egzamin 3.0 30
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Metodologia pisemnej pracy dyplomowej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 30
Moduł kierunkowy 11 155
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł podstawowy 3 60
Filozofia wykład egzamin 3.0 30
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 0.0 30
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 30
Emisja głosu do wyboru ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 30
Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych wykład zaliczenie 2.0 30
Metodyka zasad muzyki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Psychologia I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 3 22 327.5
Moduł kierunkowy 12 155
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład zaliczenie 2.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Techniki kompozytorskie XX wieku ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny 7 82.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 4.0 30
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Praktyki dyrygenckie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór do wyboru ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Metodyka harmonii ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Metodyka prowadzenia zespołów chóralnych wykład zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki multimedialne ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł podstawowy 1 30
Historia sztuki wykład zaliczenie 1.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Pedagogika ogólna wykład zaliczenie 3.0 30
Podstawy dydaktyki wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 4 28 367.5
Moduł kierunkowy 15 185
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Kształcenie słuchu z metodyką kształcenia słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 2.0 30
Techniki kompozytorskie XX wieku ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny 7 82.5
Czytanie partytur ćwiczenia egzamin 1.0 15
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 4.0 30
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Praktyki dyrygenckie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Moduł podstawowy 4 40
Historia sztuki wykład egzamin 3.0 30
Prawo autorskie wykład zaliczenie bez oceny 1.0 10
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór do wyboru ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Orkiestra kameralna Pro Musica Nova ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Techniki multimedialne ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 0 0
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 5 19 260
Moduł specjalistyczny 10 90
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 4.0 30
Instrument orkiestrowy do wyboru ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Pisemna praca dyplomowa ćwiczenia zaliczenie bez oceny 3.0 7.5
Praktyki dyrygenckie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Moduł kierunkowy 7 110
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Historia muzyki powszechnej wykład zaliczenie 2.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 2.0 30
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór do wyboru ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Fortepian do wyboru ćwiczenia egzamin 2.0 15
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Partytura współczesna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Podstawy kompozycji ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej seminarium zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 6 21 230
Moduł specjalistyczny 13 90
Czytanie partytur ćwiczenia egzamin 2.0 15
Dyrygentura ćwiczenia egzamin dyplomowy 6.0 30
Instrument orkiestrowy do wyboru ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Pisemna praca dyplomowa ćwiczenia egzamin dyplomowy 3.0 7.5
Praktyki dyrygenckie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Moduł kierunkowy 6 80
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 1.0 15
Wykłady zmienne wykład zaliczenie bez oceny 0.0 5
Moduł specjalistyczny do wyboru 2 60
Chór do wyboru ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 60
Fortepian do wyboru ćwiczenia egzamin 2.0 15
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Partytura współczesna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Podstawy kompozycji ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej seminarium zaliczenie 1.0 15
wykonanie: www.ansta.pl