Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Kompozycja i Teoria Muzyki

Teoria muzyki (stacjonarne, magisterskie, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 42.5 435
Przedmioty podstawowe 10 105
Estetyka muzyki wykład zaliczenie 2.5 30
Psychologia III i IV etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 1.5 15
Seminarium muzyki dawnej seminarium zaliczenie 3.0 30
Seminarium muzyki polskiej XX i XXI w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty kierunkowe 21.5 225
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Etnomuzykologia seminarium zaliczenie 2.5 30
Historia teorii muzyki wykład zaliczenie 2.5 30
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Propedeutyka kompozycji ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Techniki kompozytorskie XX i XXI w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Współczesne metody analityczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty do wyboru 3 30
Chorał gregoriański ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Instrumenty historyczne wykład zaliczenie 1.5 15
Realizacja basu cyfrowanego ćwiczenia zaliczenie 1.5 15
Seminarium muzyki XIX i XX w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Style muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Źródłoznawstwo seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 8 75
Metodologia pracy badawczej seminarium zaliczenie 3.0 30
Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego wykład egzamin 2.0 15
Seminarium magisterskie seminarium zaliczenie bez oceny 3.0 30
Moduł specjalistyczny do wyboru 0 0
Metodyka form muzycznych wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 2 48.5 480
Przedmioty podstawowe 13 135
Estetyka muzyki wykład egzamin 3.5 30
Marketing i promocja dóbr kultury wykład zaliczenie bez oceny 2.0 30
Psychologia muzyki wykład egzamin 1.5 15
Seminarium muzyki dawnej seminarium zaliczenie 3.0 30
Seminarium muzyki polskiej XX i XXI w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty kierunkowe 23.5 225
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Etnomuzykologia seminarium zaliczenie 3.5 30
Historia teorii muzyki wykład egzamin 3.5 30
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Propedeutyka kompozycji ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Techniki kompozytorskie XX i XXI w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Współczesne metody analityczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty do wyboru 3 30
Chorał gregoriański ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Instrumenty historyczne wykład zaliczenie 1.5 15
Muzykoterapia dziecięca ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Realizacja basu cyfrowanego ćwiczenia zaliczenie 1.5 15
Seminarium muzyki XIX i XX w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Style muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Źródłoznawstwo seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 9 90
Metodologia pracy badawczej seminarium zaliczenie 3.0 30
Metodyka historii muzyki wykład zaliczenie 3.0 30
Seminarium magisterskie seminarium zaliczenie bez oceny 3.0 30
SEMESTR 3 10 15
Przedmioty związane ze specjalnością główną 10 15
Praca magisterska ćwiczenia zaliczenie bez oceny 10.0 15
SEMESTR 4 10 15
Przedmioty związane ze specjalnością główną 10 15
Praca magisterska ćwiczenia egzamin dyplomowy 10.0 15
wykonanie: www.ansta.pl