Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Kompozycja i Teoria Muzyki

Teoria muzyki (stacjonarne, licencjackie, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 30 420
Przedmioty podstawowe 12 165
Filozofia wykład zaliczenie 1.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 1.5 15
Historia muzyki powszechnej wykład zaliczenie 2.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Wprowadzenie do pracy naukowej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.5 15
Przedmioty kierunkowe 7 60
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Harmonia wykład zaliczenie 2.5 30
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.5 7.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Przedmioty do wyboru 2 60
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 0.5 30
Przedmioty związane ze specjalnością dodatkową 6.5 105
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Metodyka nauczania muzyki wykład zaliczenie 2.0 30
Psychologia ogólna wykład zaliczenie 1.5 15
Rytmika ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 2.5 30
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
SEMESTR 2 32.5 390
Przedmioty podstawowe 15.5 165
Filozofia wykład egzamin 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Wprowadzenie do pracy naukowej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.5 15
Przedmioty kierunkowe 8 60
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Harmonia wykład egzamin 3.5 30
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.5 7.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Przedmioty do wyboru 2 60
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 0.5 30
Przedmioty związane ze specjalnością dodatkową 4.5 75
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Psychologia I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 1.5 15
Rytmika ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 2.5 30
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
SEMESTR 3 36.5 412.5
Przedmioty podstawowe 17 195
Akustyka wykład zaliczenie 3.0 30
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 1.5 15
Historia muzyki powszechnej wykład zaliczenie 2.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Techniki multimedialne ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Przedmioty kierunkowe 8 82.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Techniki kompozytorskie XX wieku wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty do wyboru 1.5 30
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 8 75
Metodyka prowadzenia audycji muzycznych wykład zaliczenie 2.0 30
Pedagogika ogólna wykład zaliczenie 3.0 30
Seminarium licencjackie seminarium zaliczenie bez oceny 3.0 15
Przedmioty związane ze specjalnością dodatkową 2 30
Rytmika ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 4 43 457.5
Przedmioty podstawowe 16.5 180
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Prawo autorskie wykład zaliczenie bez oceny 1.0 15
Techniki multimedialne ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Przedmioty kierunkowe 15 142.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 3.0 30
Propedeutyka reżyserii dźwięku ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Techniki kompozytorskie XX wieku wykład zaliczenie 3.0 30
Przedmioty do wyboru 1.5 30
Język angielski ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język francuski ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język niemiecki ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język rosyjski ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język szwedzki ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język włoski ćwiczenia egzamin 1.5 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 8 75
Metodyka zasad muzyki wykład zaliczenie 2.0 30
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego wykład egzamin 3.0 30
Seminarium licencjackie seminarium zaliczenie bez oceny 3.0 15
Przedmioty związane ze specjalnością dodatkową 2 30
Rytmika ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 5 40.5 427.5
Przedmioty podstawowe 9.5 135
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 1.5 15
Historia muzyki powszechnej wykład zaliczenie 2.0 30
Historia sztuki wykład zaliczenie 1.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 10.5 97.5
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 3.0 30
Podstawy kompozycji ćwiczenia zaliczenie 1.5 7.5
Propedeutyka reżyserii dźwięku ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 13 90
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Metodyka harmonii wykład zaliczenie 3.0 30
Metodyka kształcenia słuchu wykład zaliczenie 3.0 30
Praca licencjacka ćwiczenia zaliczenie bez oceny 5.0 15
Przedmioty związane ze specjalnością dodatkową 7.5 105
Metodyka nauczania rytmiki wykład zaliczenie 2.0 30
Metodyka prowadzenia zespołów chóralnych wykład zaliczenie 2.0 30
Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych wykład zaliczenie 2.0 30
Seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej seminarium zaliczenie 1.5 15
SEMESTR 6 35.5 307.5
Przedmioty podstawowe 13.5 135
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.5 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Historia sztuki wykład egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 7.5 67.5
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 3.0 30
Podstawy kompozycji ćwiczenia zaliczenie 1.5 7.5
Przedmioty związane ze specjalnością główną 13 90
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Metodyka harmonii wykład zaliczenie 3.0 30
Metodyka kształcenia słuchu wykład zaliczenie 3.0 30
Praca licencjacka ćwiczenia egzamin dyplomowy 5.0 15
Przedmioty związane ze specjalnością dodatkową 1.5 15
Seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej seminarium zaliczenie 1.5 15
wykonanie: www.ansta.pl