Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Kompozycja i Teoria Muzyki

Kompozycja (stacjonarne, magisterskie, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 44 405
Przedmioty podstawowe 10 105
Estetyka muzyki wykład zaliczenie 2.5 30
Psychologia III i IV etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 1.5 15
Seminarium muzyki dawnej seminarium zaliczenie 3.0 30
Seminarium muzyki polskiej XX i XXI w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty kierunkowe 19.5 210
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Etnomuzykologia seminarium zaliczenie 2.5 30
Historia teorii muzyki wykład zaliczenie 2.5 30
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Techniki kompozytorskie XX i XXI w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Współczesne metody analityczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty do wyboru 1.5 15
Instrument ćwiczenia zaliczenie 1.5 15
Instrumenty historyczne wykład zaliczenie 1.5 15
Metodyka form muzycznych wykład zaliczenie 3.0 30
Muzykoterapia dziecięca ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Realizacja basu cyfrowanego ćwiczenia zaliczenie 1.5 15
Seminarium muzyki XIX i XX w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Style muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 13 75
Instrumentoznawstwo praktyczne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Kompozycja ćwiczenia egzamin 8.0 30
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 4.0 30
SEMESTR 2 48 435
Przedmioty podstawowe 13 135
Estetyka muzyki wykład egzamin 3.5 30
Marketing i promocja dóbr kultury wykład zaliczenie bez oceny 2.0 30
Psychologia muzyki wykład egzamin 1.5 15
Seminarium muzyki dawnej seminarium zaliczenie 3.0 30
Seminarium muzyki polskiej XX i XXI w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty kierunkowe 20.5 210
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Etnomuzykologia seminarium zaliczenie 2.5 30
Historia teorii muzyki wykład egzamin 3.5 30
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Techniki kompozytorskie XX i XXI w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Współczesne metody analityczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty do wyboru 1.5 15
Instrument ćwiczenia zaliczenie 1.5 15
Instrumenty historyczne wykład zaliczenie 1.5 15
Metodyka historii muzyki wykład zaliczenie 3.0 30
Muzykoterapia dziecięca ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Realizacja basu cyfrowanego ćwiczenia zaliczenie 1.5 15
Seminarium muzyki XIX i XX w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Style muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 13 75
Instrumentoznawstwo praktyczne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Kompozycja ćwiczenia egzamin 8.0 30
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 4.0 30
SEMESTR 3 12 60
Przedmioty związane ze specjalnością główną 12 60
Kompozycja ćwiczenia egzamin 8.0 30
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 4.0 30
SEMESTR 4 32 75
Przedmioty związane ze specjalnością główną 32 75
Kompozycja ćwiczenia egzamin dyplomowy 13.0 30
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 4.0 30
Pisemna praca dyplomowa ćwiczenia egzamin dyplomowy 15.0 15
wykonanie: www.ansta.pl