Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Kompozycja i Teoria Muzyki

Kompozycja (stacjonarne, licencjackie, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 35 450
Przedmioty podstawowe 12 165
Filozofia wykład zaliczenie 1.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 1.5 15
Historia muzyki powszechnej wykład zaliczenie 2.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Wprowadzenie do pracy naukowej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.5 15
Przedmioty kierunkowe 7 60
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Harmonia wykład zaliczenie 2.5 30
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.5 7.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Przedmioty do wyboru 2 60
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 0.5 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 9.5 90
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Kompozycja ćwiczenia egzamin 4.0 30
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością dodatkową 4.5 75
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Metodyka nauczania muzyki wykład zaliczenie 2.0 30
Psychologia ogólna wykład zaliczenie 1.5 15
SEMESTR 2 37.5 420
Przedmioty podstawowe 15.5 165
Filozofia wykład egzamin 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Wprowadzenie do pracy naukowej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.5 15
Przedmioty kierunkowe 8 60
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Harmonia wykład egzamin 3.5 30
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.5 7.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Przedmioty do wyboru 2 60
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 0.5 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 9.5 90
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Kompozycja ćwiczenia egzamin 4.0 30
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością dodatkową 2.5 45
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Psychologia I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 1.5 15
SEMESTR 3 39.5 442.5
Przedmioty podstawowe 18 225
Akustyka wykład zaliczenie 3.0 30
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 1.5 15
Historia muzyki powszechnej wykład zaliczenie 2.0 30
Historia sztuki wykład zaliczenie 1.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Techniki multimedialne ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Przedmioty kierunkowe 8 82.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Techniki kompozytorskie XX wieku wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty do wyboru 1.5 30
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 9 75
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Kompozycja ćwiczenia egzamin 4.0 30
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością dodatkową 3 30
Pedagogika ogólna wykład zaliczenie 3.0 30
SEMESTR 4 45 457.5
Przedmioty podstawowe 19.5 210
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Historia sztuki wykład egzamin 3.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Prawo autorskie wykład zaliczenie bez oceny 1.0 15
Techniki multimedialne ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Przedmioty kierunkowe 15 142.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygowanie ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 3.0 30
Propedeutyka reżyserii dźwięku ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Techniki kompozytorskie XX wieku wykład zaliczenie 3.0 30
Przedmioty do wyboru 1.5 30
Język angielski ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język francuski ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język niemiecki ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język rosyjski ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język szwedzki ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język włoski ćwiczenia egzamin 1.5 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 9 75
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Kompozycja ćwiczenia egzamin 4.0 30
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością dodatkową 0 0
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego wykład egzamin 3.0 30
SEMESTR 5 29.5 322.5
Przedmioty podstawowe 8.5 105
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 1.5 15
Historia muzyki powszechnej wykład zaliczenie 2.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 10 97.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 3.0 30
Propedeutyka reżyserii dźwięku ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 7 60
Kompozycja ćwiczenia egzamin 4.0 30
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością dodatkową 4 60
Metodyka prowadzenia zespołów chóralnych wykład zaliczenie 2.0 30
Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 6 34.5 247.5
Przedmioty podstawowe 10.5 105
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.5 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 7 67.5
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 17 75
Kompozycja ćwiczenia egzamin dyplomowy 8.0 30
Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej ćwiczenia egzamin 3.0 30
Pisemna praca dyplomowa ćwiczenia egzamin dyplomowy 6.0 15
wykonanie: www.ansta.pl