Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Dyrygentura

Dyrygentura symfoniczno-operowa (stacjonarne, magisterskie, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 41 345
Przedmioty podstawowe 19 180
Estetyka muzyki wykład zaliczenie 2.5 30
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Propedeutyka kompozycji ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Psychologia III i IV etapu edukacyjnego wykład egzamin 3.0 15
Seminarium muzyki dawnej seminarium zaliczenie 3.0 30
Seminarium muzyki polskiej XX i XXI w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Techniki kompozytorskie XX i XXI w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty kierunkowe 9.5 90
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Instrumentoznawstwo praktyczne ćwiczenia zaliczenie 1.5 15
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Przedmioty do wyboru 3 30
Chorał gregoriański ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Dydaktyka prowadzenia zespołów orkiestrowych i chóralnych wykład zaliczenie 3.0 30
Etnomuzykologia wykład zaliczenie 3.0 30
Komunikacja społeczna ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Seminarium muzyki XIX i XX w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Style muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 9.5 45
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 8.0 30
Instrumenty orkiestrowe ćwiczenia zaliczenie 1.5 15
SEMESTR 2 42 345
Przedmioty podstawowe 22 210
Estetyka muzyki wykład egzamin 3.5 30
Krytyka i prelekcja ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Marketing i promocja dóbr kultury wykład zaliczenie bez oceny 2.0 30
Propedeutyka kompozycji ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Psychologia muzyki wykład egzamin 3.0 15
Seminarium muzyki dawnej seminarium zaliczenie 3.0 30
Seminarium muzyki polskiej XX i XXI w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Techniki kompozytorskie XX i XXI w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty kierunkowe 7.5 60
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Czytanie partytur ćwiczenia egzamin 3.0 15
Instrumentoznawstwo praktyczne ćwiczenia zaliczenie 1.5 15
Przedmioty do wyboru 3 30
Chorał gregoriański ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Dydaktyka prowadzenia zespołów orkiestrowych i chóralnych wykład zaliczenie 3.0 30
Etnomuzykologia wykład zaliczenie 3.0 30
Komunikacja społeczna ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Seminarium muzyki XIX i XX w. seminarium zaliczenie 3.0 30
Style muzyczne seminarium zaliczenie 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 9.5 45
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 8.0 30
Instrumenty orkiestrowe ćwiczenia zaliczenie 1.5 15
SEMESTR 3 14 60
Przedmioty kierunkowe 3 15
Seminarium partytury współczesnej seminarium zaliczenie 3.0 15
Przedmioty związane ze specjalnością główną 11 45
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 10.0 30
Instrumenty orkiestrowe ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 4 30 45
Przedmioty związane ze specjalnością główną 30 45
Dyrygentura ćwiczenia egzamin dyplomowy 15.0 30
Pisemna praca dyplomowa ćwiczenia egzamin dyplomowy 15.0 15
wykonanie: www.ansta.pl