Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Dyrygentura

Dyrygentura symfoniczno-operowa (stacjonarne, licencjackie, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 30.5 375
Przedmioty podstawowe 11.5 165
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Filozofia wykład zaliczenie 1.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 1.5 15
Kształcenie słuchu ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Wprowadzenie do pracy naukowej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.5 15
Przedmioty kierunkowe 11 120
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Harmonia wykład zaliczenie 2.5 30
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.5 7.5
Historia muzyki powszechnej wykład zaliczenie 2.0 30
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty do wyboru 2 60
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 0.5 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 6 30
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 6.0 30
SEMESTR 2 35 375
Przedmioty podstawowe 14 165
Chór ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.5 30
Filozofia wykład egzamin 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Kształcenie słuchu ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Wprowadzenie do pracy naukowej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.5 15
Przedmioty kierunkowe 13 120
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Harmonia wykład egzamin 3.5 30
Harmonia praktyczna ćwiczenia zaliczenie 1.5 7.5
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty do wyboru 2 60
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 0.5 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 6 30
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 6.0 30
SEMESTR 3 31 337.5
Przedmioty podstawowe 11.5 135
Akustyka wykład zaliczenie 3.0 30
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 1.5 15
Historia sztuki wykład zaliczenie 1.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Przedmioty kierunkowe 12 142.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład zaliczenie 2.0 30
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty do wyboru 1.5 30
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 1.5 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 6 30
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 6.0 30
SEMESTR 4 39.5 382.5
Przedmioty podstawowe 12 120
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 15
Historia sztuki wykład egzamin 3.0 30
Kształcenie słuchu ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Prawo autorskie wykład zaliczenie bez oceny 1.0 15
Przedmioty kierunkowe 20 202.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 3.0 30
Propedeutyka reżyserii dźwięku ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Przedmioty do wyboru 1.5 30
Język angielski ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język francuski ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język niemiecki ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język rosyjski ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język szwedzki ćwiczenia egzamin 1.5 30
Język włoski ćwiczenia egzamin 1.5 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 6 30
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 6.0 30
SEMESTR 5 37.5 352.5
Przedmioty podstawowe 4.5 45
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 1.5 15
Przedmioty kierunkowe 16.5 180
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład zaliczenie 2.0 30
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kontrapunkt wykład/ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 3.0 30
Podstawy kompozycji ćwiczenia zaliczenie 1.5 7.5
Propedeutyka reżyserii dźwięku ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Przedmioty związane ze specjalnością główną 16.5 127.5
Dyrygentura ćwiczenia egzamin 6.0 30
Metodyka prowadzenia zespołów chóralnych wykład zaliczenie 2.0 30
Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych wykład zaliczenie 2.0 30
Partytura współczesna ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Pisemna praca dyplomowa ćwiczenia zaliczenie bez oceny 3.0 7.5
Seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej seminarium zaliczenie 1.5 15
SEMESTR 6 38.5 262.5
Przedmioty podstawowe 5.5 45
Analiza dzieła muzycznego ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Fortepian ćwiczenia egzamin 2.5 15
Przedmioty kierunkowe 16.5 150
Czytanie partytur ćwiczenia egzamin 3.0 15
Historia muzyki powszechnej wykład egzamin 3.0 30
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Literatura muzyczna wykład zaliczenie 2.0 30
Muzyka polska XX i XXI wieku wykład zaliczenie 3.0 30
Podstawy kompozycji ćwiczenia zaliczenie 1.5 7.5
Przedmioty związane ze specjalnością główną 16.5 67.5
Dyrygentura ćwiczenia egzamin dyplomowy 10.0 30
Partytura współczesna ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Pisemna praca dyplomowa ćwiczenia egzamin dyplomowy 3.0 7.5
Seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej seminarium zaliczenie 1.5 15
wykonanie: www.ansta.pl