Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Rytmika (stacjonarne, magisterskie uzupełniające, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 32 345
Przedmioty ogólne 1 30
Filozofia z estetyką wykład kolokwium 1.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 9 75
Dydaktyka rytmiki szkoły muzycznej II stopnia wykład zaliczenie 1.0 15
Metodyka kształcenia słuchu wykład kolokwium 2.0 15
Pedagogika II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 2.0 15
Psychologia II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 2.0 15
Warsztaty technik multimedialnych ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 18 180
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 15
Podstawy tańca jazzowego ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Propedeutyka kompozycji i aranżacji ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Rytmika ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 3.0 30
Taniec współczesny ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Technika ruchu ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Zespołowa emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Zespół rytmiki ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki studenckie 3 30
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki (ogólnokształcąca szkoła baletowa) ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Praktyki w zakresie dydaktyki muz.(rytmiki) II etapu eduk.,szkół ponadpodst. oraz szkoły muz. II st. ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
SEMESTR 2 31 345
Przedmioty ogólne 6 60
Filozofia z estetyką wykład egzamin 2.0 30
Metodologia pracy naukowej wykład zaliczenie 2.0 15
Promocja i marketing dóbr kultury wykład/seminarium zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 7 60
Dydaktyka rytmiki szkoły muzycznej II stopnia wykład zaliczenie 1.0 15
Pedagogika muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Psychologia muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Warsztaty technik multimedialnych ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 14 165
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 15
Podstawy tańca jazzowego seminarium zaliczenie 2.0 15
Rytmika ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 3.0 30
Taniec współczesny ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Technika ruchu ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Zespołowa emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Zespół rytmiki ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki studenckie 3 30
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki (ogólnokształcąca szkoła baletowa) ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Praktyki w zakresie dydaktyki muz.(rytmiki) II etapu eduk.,szkół ponadpodst. oraz szkoły muz. II st. ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia egzamin 1.0 30
SEMESTR 3 30 202.5
Przedmioty ogólne 9 22.5
Komunikacja społeczna i organizacja imprez wykład/seminarium zaliczenie 2.0 15
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 7.0 7.5
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 7 60
Dydaktyka muzyki II etapu edukacyjnego, szkół ponadpodstawowych oraz szkoły muzycznej II st. wykład kolokwium 3.0 30
Dydaktyka rytmiki szkoły muzycznej II stopnia wykład zaliczenie 3.0 15
Metodyka improwizacji fortepianowej wykład zaliczenie 1.0 15
Przedmioty kierunkowe 13 105
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 15
Rytmika ćwiczenia egzamin 6.0 30
Taniec współczesny ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych ćwiczenia zaliczenie bez oceny 4.0 30
Zespół rytmiki ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki studenckie 1 15
Praktyki w zakresie dydaktyki muz.(rytmiki) II etapu eduk.,szkół ponadpodst. oraz szkoły muz. II st. ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 4 31 137.5
Przedmioty ogólne 11 17.5
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 10.0 7.5
Prawo autorskie wykład zaliczenie 1.0 10
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 3 15
Dydaktyka rytmiki szkoły muzycznej II stopnia wykład kolokwium 3.0 15
Przedmioty kierunkowe 13 60
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia egzamin 3.0 15
Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych ćwiczenia egzamin 6.0 30
Zespół rytmiki ćwiczenia zaliczenie 4.0 15
Praktyki studenckie 4 45
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Praktyki w zakresie dydaktyki muz.(rytmiki) II etapu eduk.,szkół ponadpodst. oraz szkoły muz. II st. ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
wykonanie: www.ansta.pl