Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Dyrygentura chóralna (stacjonarne, magisterskie uzupełniające, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 32 337.5
Przedmioty ogólne 1 30
Filozofia z estetyką wykład kolokwium 1.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 8 60
Metodyka kształcenia słuchu wykład kolokwium 2.0 15
Pedagogika II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 2.0 15
Psychologia II etapu edukacyjnego i szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 2.0 15
Warsztaty technik multimedialnych ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 19 172.5
Chorał gregoriański wykład/ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Dyrygentura wykład kolokwium w czasie sesji 6.0 22.5
Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista ćwiczenia egzamin 1.0 15
Podstawy j. łacińskiego ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Propedeutyka kompozycji i aranżacji ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Zespołowa emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Zespół - Chór ćwiczenia zaliczenie 5.0 60
Praktyki studenckie 3 45
Praktyki chóralne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Zespół wokalny dla praktyk studenckich ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
SEMESTR 2 31 322.5
Przedmioty ogólne 6 60
Filozofia z estetyką wykład kolokwium 2.0 30
Metodologia pracy naukowej wykład zaliczenie 2.0 15
Promocja i marketing dóbr kultury wykład/seminarium zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 6 45
Pedagogika muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Psychologia muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Warsztaty technik multimedialnych ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 15 127.5
Chorał gregoriański wykład/ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Dyrygentura wykład kolokwium w czasie sesji 4.0 22.5
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Zespołowa emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Zespół - Chór ćwiczenia zaliczenie 5.0 60
Praktyki studenckie 3 60
Praktyka w zakresie metodyki kształcenia słuchu ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki chóralne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Zespół wokalny dla praktyk studenckich ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Moduł zajęć ogólnouczelnianych do wyboru 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia egzamin 1.0 30
SEMESTR 3 30 262.5
Przedmioty ogólne 9 22.5
Komunikacja społeczna i organizacja imprez wykład/seminarium zaliczenie 2.0 15
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 7.0 7.5
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 3 30
Dydaktyka muzyki II etapu edukacyjnego, szkół ponadpodstawowych oraz szkoły muzycznej II st. wykład kolokwium 3.0 30
Przedmioty kierunkowe 15 135
Analiza form oratoryjno-kantatowych wykład/ćwiczenia egzamin 1.0 15
Analiza współczesnych partytur ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Dyrygentura wykład kolokwium w czasie sesji 5.0 30
Improwizacja fortepianowa ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Zespół - Chór ćwiczenia zaliczenie 5.0 60
Praktyki studenckie 3 75
Praktyka zespołów oratoryjno-kantatowych ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Praktyki chóralne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 15
Zespół wokalny dla praktyk studenckich ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
SEMESTR 4 31 182.5
Przedmioty ogólne 11 17.5
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 10.0 7.5
Prawo autorskie wykład zaliczenie 1.0 10
Przedmioty kierunkowe 16 90
Analiza współczesnych partytur wykład kolokwium 1.0 15
Dyrygentura wykład egzamin 8.0 15
Zespół - Chór ćwiczenia zaliczenie 7.0 60
Praktyki studenckie 4 75
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki II etapu eduk., szkół ponadpodstawowych oraz szkoły muz. II st. ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Zespół wokalny dla praktyk studenckich ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
wykonanie: www.ansta.pl