Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Dyrygentura chóralna (stacjonarne, licencjackie, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 31 382.5
Przedmioty ogólne 5 105
Historia sztuki wykład zaliczenie 1.0 30
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 5 60
Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Psychologia ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 14 165
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Harmonia wykład zaliczenie 2.0 30
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Kształcenie słuchu ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 4 22.5
Czytanie partytur I ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygentura I wykład kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Praktyki studenckie 3 30
Zespół wokalny dla praktyk studenkich ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
SEMESTR 2 30 337.5
Przedmioty ogólne 6 105
Historia sztuki wykład kolokwium 2.0 30
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 4 45
Emisja głosu ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Psychologia I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 12 135
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Kształcenie słuchu ćwiczenia kolokwium 2.0 30
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 5 22.5
Czytanie partytur I ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 1.0 7.5
Dyrygentura I wykład kolokwium w czasie sesji 4.0 15
Praktyki studenckie 3 30
Zespół wokalny dla praktyk studenkich ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
SEMESTR 3 30 337.5
Przedmioty ogólne 3 45
Język angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Seminarium licencjackie seminarium zaliczenie 1.0 15
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 6 75
Emisja głosu ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Pedagogika ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Podstawy dydaktyki wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 12 135
Analiza dzieła muzycznego wykład/ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 3.0 15
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 5 22.5
Czytanie partytur I ćwiczenia zaliczenie 1.0 7.5
Dyrygentura I wykład kolokwium w czasie sesji 4.0 15
Praktyki studenckie 2 30
Zespół wokalny dla praktyk studenkich ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 2 30
Czytanie nut głosem wykład/ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Metodyka i dydaktyka śpiewu zbiorowego wykład zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 4 30 307.5
Przedmioty ogólne 2 30
Język angielski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język francuski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język niemiecki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język rosyjski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język szwedzki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język włoski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 6 75
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej wykład kolokwium 1.0 15
Emisja głosu ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Metodyka audycji muzycznych wykład zaliczenie 1.0 15
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 10 105
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 15
Literatura muzyczna wykład kolokwium 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 8 37.5
Czytanie partytur I ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 7.5
Dyrygentura I wykład kolokwium w czasie sesji 5.0 15
Instrumentacja ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki studenckie 1 30
Zespół wokalny dla praktyk studenkich ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 3 30
Czytanie nut głosem wykład/ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Metodyka i dydaktyka śpiewu zbiorowego wykład kolokwium 2.0 15
SEMESTR 5 30 322.5
Przedmioty ogólne 3 7.5
Konsultacje pracy licencjackiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 3.0 7.5
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 5 45
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej wykład kolokwium 2.0 15
Historia pedagogiki muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją wykład/ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty podstawowe 7 90
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Kontrapunkt ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Praktyki studenckie 4 67.5
Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji muzycznych ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Zespół instrumentalny dla praktyk studenckich ćwiczenia zaliczenie 1.0 22.5
Zespół wokalny dla praktyk studenkich ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 11 112.5
Analiza form chóralnych a cappella ćwiczenia egzamin 1.0 30
Czytanie nut głosem wykład/ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Czytanie partytur II ćwiczenia egzamin 2.0 15
Dyrygentura II wykład kolokwium w czasie sesji 4.0 22.5
Emisja głosu indywidualna z dydaktyką przedmiotu ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Metodyka i dydaktyka prowadzenia chóru z literaturą chóralną wykład zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 6 30 247.5
Przedmioty ogólne 7 7.5
Konsultacje pracy licencjackiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 7.0 7.5
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 2 15
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją wykład/ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Przedmioty podstawowe 6 75
Chór ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Fortepian klasyczny ćwiczenia egzamin 3.0 15
Praktyki studenckie 5 67.5
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Zespół instrumentalny dla praktyk studenckich ćwiczenia zaliczenie 1.0 22.5
Zespół wokalny dla praktyk studenkich ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty z zakresu specjalności artystycznej 10 82.5
Czytanie nut głosem wykład/ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Dyrygentura II wykład egzamin 5.0 22.5
Emisja głosu indywidualna z dydaktyką przedmiotu ćwiczenia kolokwium w czasie sesji 2.0 15
Metodyka i dydaktyka prowadzenia chóru z literaturą chóralną wykład kolokwium w czasie sesji 1.0 30
wykonanie: www.ansta.pl