Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Jazz i muzyka estradowa

Kompozycja i aranżacja (stacjonarne, magisterskie uzupełniające, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 40 540
Przedmioty ogólne 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - francuski ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Przedmioty podstawowe 5 45
Analiza improwizacji jazzowej ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Literatura i historia jazzu europejskiego wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 17 240
Analiza partytur jazzowych, estradowych, Third Stream Music ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Aranżacja komputerowa ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Big band ćwiczenia zaliczenie 2.0 60
Dyrygowanie wykład zaliczenie 1.0 15
Fortepian jazzowy ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Harmonia pop-music ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Kompozycja i aranżacja ćwiczenia egzamin 4.0 30
Reżyseria muzyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Zespoły instrumentalne ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Praktyki studenckie 1 30
Praktyki pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty do wyboru 8 90
Eksperymentalne combo jazzowe ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Planowanie kariery artystycznej ćwiczenia zaliczenie 4.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie ogólnopsychologiczne i pedagogiczne 6 75
Historia pedagogiki muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
Pedagogika ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Psychologia ogólna wykład zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie w zakresie dydaktyczntym 2 30
Podstawy dydaktyki wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 2 39 525
Przedmioty ogólne 1 30
Konwersatorium języka obcego - angielski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - francuski ćwiczenia egzamin 1.0 30
Konwersatorium języka obcego - niemiecki ćwiczenia egzamin 1.0 30
Przedmioty podstawowe 9 90
Analiza improwizacji jazzowej ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Filozofia z estetyką wykład egzamin 2.0 30
Literatura i historia jazzu europejskiego wykład kolokwium 2.0 30
Metodologia pracy naukowej wykład zaliczenie 2.0 15
Przedmioty kierunkowe 16 225
Analiza partytur jazzowych, estradowych, Third Stream Music ćwiczenia kolokwium 2.0 30
Aranżacja komputerowa ćwiczenia kolokwium 2.0 30
Big band ćwiczenia zaliczenie 2.0 60
Dyrygowanie wykład zaliczenie 1.0 15
Fortepian jazzowy ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Harmonia pop-music ćwiczenia kolokwium 1.0 15
Kompozycja i aranżacja ćwiczenia egzamin 4.0 30
Zespoły instrumentalne ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Praktyki studenckie 1 30
Praktyki pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty do wyboru 8 90
Eksperymentalne combo jazzowe ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Przedsiębiorczość i budowanie marki w karierze artystycznej ćwiczenia zaliczenie 4.0 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie ogólnopsychologiczne i pedagogiczne 4 60
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
Psychologia I i II etapu edukacyjnego wykład zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 3 36 352.5
Przedmioty podstawowe 8 37.5
Analiza form muzycznych wykład zaliczenie 2.0 30
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 6.0 7.5
Przedmioty kierunkowe 15 150
Big band ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Dyrygowanie wykład kolokwium 2.0 15
Fortepian jazzowy ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Kompozycja i aranżacja ćwiczenia egzamin 5.0 30
Prowadzenie zespołów wykład zaliczenie 3.0 30
Praktyki studenckie 1 45
Praktyki pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 45
Przedmioty do wyboru 8 90
Eksperymentalne combo jazzowe ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie ogólnopsychologiczne i pedagogiczne 4 30
Pedagogika II etapu edukacyjnego oraz szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 2.0 15
Psychologia II etapu edukacyjnego oraz szkół ponadpodstawowych wykład zaliczenie 2.0 15
SEMESTR 4 38 242.5
Przedmioty podstawowe 9 17.5
Konsultacje pracy magisterskiej ćwiczenia zaliczenie bez oceny 8.0 7.5
Prawo autorskie wykład zaliczenie 1.0 10
Przedmioty kierunkowe 18 75
Fortepian jazzowy ćwiczenia egzamin 2.0 15
Kompozycja i aranżacja ćwiczenia egzamin 13.0 30
Prowadzenie zespołów wykład zaliczenie 3.0 30
Praktyki studenckie 1 45
Praktyki pedagogiczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 45
Przedmioty do wyboru 8 90
Eksperymentalne combo jazzowe ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przygotowanie ogólnopsychologiczne i pedagogiczne 2 15
Psychologia muzyki wykład zaliczenie 2.0 15
wykonanie: www.ansta.pl