Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Jazz i muzyka estradowa

Kompozycja i aranżacja (stacjonarne, licencjackie, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 38 525
Przedmioty ogólne 5 75
Język obcy - angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 30
Przedmioty podstawowe 6 135
Big band ćwiczenia zaliczenie 2.0 90
Instrumentoznawstwo z proped. instrumentacji wykład zaliczenie 2.0 15
Jazzowe ćwiczenia słuchowe ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 19 195
Historia muzyki wykład zaliczenie 2.0 30
Improwizacja ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Kompozycja i aranżacja wykład egzamin 5.0 30
Kontrapunkt wykład zaliczenie 2.0 15
Podstawy fortepianu jazzowego/Fortepian jazzowy z elementami akompaniamentu wykład zaliczenie 3.0 15
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Zespoły wokalne ćwiczenia zaliczenie 3.0 60
Przedmioty do wyboru 8 120
Chór ćwiczenia zaliczenie 2.0 60
Instrumentalna literatura jazzowa wykład zaliczenie 2.0 15
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Wokalna literatura jazzowa wykład zaliczenie 2.0 15
SEMESTR 2 35 465
Przedmioty ogólne 5 75
Język obcy - angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 2.0 30
Przedmioty podstawowe 6 135
Big band ćwiczenia zaliczenie 2.0 90
Instrumentoznawstwo z proped. instrumentacji wykład kolokwium 2.0 15
Jazzowe ćwiczenia słuchowe ćwiczenia kolokwium 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 16 135
Historia muzyki wykład kolokwium 2.0 30
Improwizacja ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Kompozycja i aranżacja wykład egzamin 5.0 30
Kontrapunkt wykład kolokwium 2.0 15
Podstawy fortepianu jazzowego/Fortepian jazzowy z elementami akompaniamentu wykład zaliczenie 3.0 15
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Przedmioty do wyboru 8 120
Chór ćwiczenia zaliczenie 2.0 60
Instrumentalna literatura jazzowa wykład zaliczenie 2.0 15
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Wokalna literatura jazzowa wykład zaliczenie 2.0 15
SEMESTR 3 28 397.5
Przedmioty ogólne 2 30
Język obcy - angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 6 150
Big band ćwiczenia zaliczenie 2.0 90
Historia jazzu wykład zaliczenie 2.0 30
Jazzowe ćwiczenia słuchowe ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 16 127.5
Czytanie partytur jazzowych ćwiczenia kolokwium 2.0 7.5
Dyrygowanie zespołami jazzowymi wykład zaliczenie 2.0 15
Improwizacja ćwiczenia kolokwium 3.0 30
Kompozycja i aranżacja wykład egzamin 5.0 30
Podstawy fortepianu jazzowego/Fortepian jazzowy z elementami akompaniamentu wykład zaliczenie 3.0 15
Współczesne techniki kompozytorskie wykład zaliczenie 1.0 30
Przedmioty do wyboru 4 90
Chór ćwiczenia zaliczenie 2.0 60
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 4 32 427.5
Przedmioty ogólne 2 30
Język obcy - angielski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język obcy - francuski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język obcy - niemiecki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język obcy - rosyjski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język obcy - szwedzki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język obcy - włoski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Przedmioty podstawowe 6 150
Big band ćwiczenia zaliczenie 2.0 90
Historia jazzu wykład zaliczenie 2.0 30
Jazzowe ćwiczenia słuchowe ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 20 157.5
Czytanie partytur jazzowych ćwiczenia kolokwium 2.0 7.5
Dyrygowanie zespołami jazzowymi wykład kolokwium 2.0 15
Edukacyjne Studio MIDI ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Improwizacja ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Kompozycja i aranżacja wykład egzamin 5.0 30
Podstawy fortepianu jazzowego/Fortepian jazzowy z elementami akompaniamentu wykład egzamin 3.0 15
Prowadzenie zespołów wykład zaliczenie 3.0 15
Współczesne techniki kompozytorskie wykład kolokwium 1.0 30
Przedmioty do wyboru 4 90
Chór ćwiczenia zaliczenie 2.0 60
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 5 25 450
Przedmioty ogólne 2 30
Historia sztuki wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 4 120
Big band ćwiczenia zaliczenie 2.0 90
Historia jazzu wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 15 210
Analiza partytur jazzowych i estradowych wykład zaliczenie 2.0 30
Harmonia jazzowa wykład zaliczenie 2.0 30
Kompozycja i aranżacja wykład egzamin 5.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Propedeutyka techniki studyjnej ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Songwriting i produkcja muzyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Techniki nagłośnienia ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Zespoły instrumentalne ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty do wyboru 4 90
Chór ćwiczenia zaliczenie 2.0 60
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 6 25 405
Przedmioty ogólne 3 30
Historia sztuki wykład kolokwium 3.0 30
Przedmioty podstawowe 4 120
Big band ćwiczenia zaliczenie 2.0 90
Historia jazzu wykład egzamin 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 14 165
Analiza partytur jazzowych i estradowych wykład kolokwium 2.0 30
Harmonia jazzowa wykład kolokwium 2.0 30
Kompozycja i aranżacja wykład egzamin 5.0 30
Songwriting i produkcja muzyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Techniki pracy w studio ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Zespoły instrumentalne ćwiczenia zaliczenie 3.0 30
Przedmioty do wyboru 4 90
Chór ćwiczenia zaliczenie 2.0 60
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
wykonanie: www.ansta.pl