Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna »

Jazz i muzyka estradowa

Instrumentalistyka (stacjonarne, licencjackie, (obowiązuje od: 2012)


Program studiów

kurs forma zaliczenie wycena
ECTS
wymiar
godzin
SEMESTR 1 36 442.5
Przedmioty ogólne 4 75
Język obcy - angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty podstawowe 11 135
Big band ćwiczenia zaliczenie 5.0 90
Instrumentoznawstwo z proped. instrumentacji wykład zaliczenie 2.0 15
Kształcenie słuchu ćwiczenia zaliczenie 4.0 30
Przedmioty kierunkowe 16 172.5
Czytanie partytur ćwiczenia zaliczenie 2.0 7.5
Dyrygowanie wykład zaliczenie 2.0 15
Fortepian jazzowy ćwiczenia zaliczenie 4.0 15
Improwizacja ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Jazzowy instrument główny - fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara basowa, kontrabas ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - perkusja ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - puzon ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - saksofon ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - skrzypce ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - trąbka ćwiczenia egzamin 2.0 30
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Studia orkiestrowe ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Zespoły instrumentalne ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Przedmioty do wyboru 4 45
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Wokalna literatura jazzowa wykład zaliczenie 2.0 15
Moduł specjalistyczny 1 15
Instrumentalna literatura jazzowa wykład zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 2 36 472.5
Przedmioty ogólne 6 105
Historia sztuki wykład egzamin 2.0 30
Język obcy - angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Technologie informacyjne ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie bez oceny 1.0 30
Przedmioty podstawowe 11 135
Big band ćwiczenia zaliczenie 5.0 90
Instrumentoznawstwo z proped. instrumentacji wykład kolokwium 2.0 15
Kształcenie słuchu ćwiczenia kolokwium 4.0 30
Przedmioty kierunkowe 14 172.5
Czytanie partytur ćwiczenia kolokwium 1.0 7.5
Dyrygowanie wykład kolokwium 1.0 15
Fortepian jazzowy ćwiczenia zaliczenie 4.0 15
Improwizacja ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Jazzowy instrument główny - fortepian ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara basowa, kontrabas ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - perkusja ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - puzon ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - saksofon ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - skrzypce ćwiczenia egzamin 2.0 30
Jazzowy instrument główny - trąbka ćwiczenia egzamin 2.0 30
Programy edytorskie ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Studia orkiestrowe ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Zespoły instrumentalne ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Przedmioty do wyboru 4 45
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Wokalna literatura jazzowa wykład zaliczenie 2.0 15
Moduł specjalistyczny 1 15
Instrumentalna literatura jazzowa wykład zaliczenie 1.0 15
SEMESTR 3 30 360
Przedmioty ogólne 2 30
Język obcy - angielski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - francuski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - niemiecki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - rosyjski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - szwedzki ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Język obcy - włoski ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty podstawowe 7 120
Big band ćwiczenia zaliczenie 5.0 90
Historia muzyki wykład zaliczenie 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 19 180
Fortepian jazzowy ćwiczenia zaliczenie 4.0 15
Harmonia jazzowa wykład zaliczenie 4.0 30
Improwizacja ćwiczenia egzamin 3.0 30
Jazzowy instrument główny - fortepian ćwiczenia egzamin 3.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara ćwiczenia egzamin 3.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara basowa, kontrabas ćwiczenia egzamin 3.0 30
Jazzowy instrument główny - perkusja ćwiczenia egzamin 3.0 30
Jazzowy instrument główny - puzon ćwiczenia egzamin 3.0 30
Jazzowy instrument główny - saksofon ćwiczenia egzamin 3.0 30
Jazzowy instrument główny - skrzypce ćwiczenia egzamin 3.0 30
Jazzowy instrument główny - trąbka ćwiczenia egzamin 3.0 30
Propedeutyka kompozycji i aranżacji ćwiczenia zaliczenie 2.0 15
Studia orkiestrowe ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Zespoły instrumentalne ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Przedmioty do wyboru 2 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 4 31 345
Przedmioty ogólne 2 30
Język obcy - angielski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język obcy - francuski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język obcy - niemiecki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język obcy - rosyjski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język obcy - szwedzki ćwiczenia egzamin 2.0 30
Język obcy - włoski ćwiczenia egzamin 2.0 30
Przedmioty podstawowe 7 120
Big band ćwiczenia zaliczenie 5.0 90
Historia muzyki wykład egzamin 2.0 30
Przedmioty kierunkowe 20 165
Edukacyjne Studio MIDI ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Fortepian jazzowy ćwiczenia kolokwium 5.0 15
Harmonia jazzowa wykład kolokwium 4.0 30
Jazzowy instrument główny - fortepian ćwiczenia egzamin 4.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara ćwiczenia egzamin 4.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara basowa, kontrabas ćwiczenia egzamin 4.0 30
Jazzowy instrument główny - perkusja ćwiczenia egzamin 4.0 30
Jazzowy instrument główny - puzon ćwiczenia egzamin 4.0 30
Jazzowy instrument główny - saksofon ćwiczenia egzamin 4.0 30
Jazzowy instrument główny - skrzypce ćwiczenia egzamin 4.0 30
Jazzowy instrument główny - trąbka ćwiczenia egzamin 4.0 30
Propedeutyka kompozycji i aranżacji ćwiczenia zaliczenie 3.0 15
Studia orkiestrowe ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Zespoły instrumentalne ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Przedmioty do wyboru 2 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 5 35 300
Przedmioty podstawowe 12 120
Big band ćwiczenia zaliczenie 8.0 90
Historia jazzu wykład zaliczenie 4.0 30
Przedmioty kierunkowe 21 150
Jazzowy instrument główny - fortepian ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara basowa, kontrabas ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - perkusja ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - puzon ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - saksofon ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - skrzypce ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - trąbka ćwiczenia egzamin 10.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 6.0 30
Propedeutyka techniki studyjnej ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Songwriting i produkcja muzyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Techniki nagłośnienia ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Zespoły instrumentalne ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty do wyboru 2 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
SEMESTR 6 34 255
Przedmioty podstawowe 12 90
Big band ćwiczenia zaliczenie 8.0 60
Historia jazzu wykład egzamin 4.0 30
Przedmioty kierunkowe 20 135
Jazzowy instrument główny - fortepian ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - gitara basowa, kontrabas ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - perkusja ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - puzon ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - saksofon ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - skrzypce ćwiczenia egzamin 10.0 30
Jazzowy instrument główny - trąbka ćwiczenia egzamin 10.0 30
Praca z sekcją akompaniującą ćwiczenia zaliczenie 6.0 30
Songwriting i produkcja muzyczna ćwiczenia zaliczenie 1.0 30
Techniki pracy w studio ćwiczenia zaliczenie 1.0 15
Zespoły instrumentalne ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
Przedmioty do wyboru 2 30
Rytm w jazzie ćwiczenia zaliczenie 2.0 30
wykonanie: www.ansta.pl