Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna » Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Kierunki

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (stacjonarne, licencjackie)

Specjalności

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (stacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Specjalności

Jazz i muzyka estradowa (stacjonarne, licencjackie)

Specjalności

Jazz i muzyka estradowa (stacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Specjalności

Jazz i muzyka estradowa (niestacjonarne, licencjackie)

Specjalności

Prowadzenie wokalnych zespołów muzyki rozrywkowej (stacjonarne, fakultet)

Specjalności

wykonanie: www.ansta.pl