Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna » Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Władze

Dziekan - ad. dr Michał Kierzkowski
e-mail: m.kierzkowski@amuz.gda.pl

Prodziekan ds. kierunku "Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej" - ad. dr Michał Kozorys
e-mail: m.kozorys@amuz.gda.pl

Prodziekan ds. kierunku "Jazz i muzyka estradowa" - st. wykł. mgr Piotr Ejsmont
e-mail: p.ejsmont@amuz.gda.pl

informacje ogólne

http://www.amuz.gda.pl/o-nas/wydzialy/wydzial-iv/

adres

ul. Łąkowa 1/2, 80-743 Gdańsk

kontakt

Dziekanat - mgr Kamila Kułakowska
Godziny dyżurów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota zjazdowagodz. 10:00-14:00
piątek przed sobotą zjazdową – dziekanat NIECZYNNY
czwartek - dziekanat NIECZYNNY (prace wewnętrzne)
pok. 210, budynek żółty
tel./fax (+48 58) 300 92 29
e-mail: dziekanat4@amuz.gda.pl

wykonanie: www.ansta.pl